Chi tiết đề thi

SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT và PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI Sinh Học 12

ctvloga371
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61761] - [Loga.vn]

Đặc điểm giống nhau giữa người và thú là

Câu 2 [61759] - [Loga.vn]

Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh

Câu 3 [61757] - [Loga.vn]

Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh

Câu 4 [61754] - [Loga.vn]

. Dạng người vượn hoá thạch sống cách đây

Câu 5 [61752] - [Loga.vn]

Vượn người ngày nay bao gồm những dạng nào?

Câu 6 [61750] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào là không đúng đối với vượn người ngày nay?

Câu 7 [61748] - [Loga.vn]

Dạng người biết chế tạo công cụ lao động đầu tiên là:

Câu 8 [61747] - [Loga.vn]

Người biết dùng lửa đầu tiên là

Câu 9 [61746] - [Loga.vn]

Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người:

Câu 10 [61745] - [Loga.vn]

Người đứng thẳng đầu tiên là:

Câu 11 [61742] - [Loga.vn]

Dạng vượn người hóa thạch cổ nhất là:

Câu 12 [61741] - [Loga.vn]

Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài khác nhau, trong số đó có một nhánh tiến hoá hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là

Câu 13 [61738] - [Loga.vn]

Sọ người có đặc điểm gì chứng tỏ tiếng nói phát triển?

Câu 14 [61736] - [Loga.vn]

. Điểm khác nhau cơ bản trong cấu tạo của vượn người với người là

Câu 15 [61734] - [Loga.vn]

Nội dung chủ yếu của thuyết “ ra đi từ Châu Phi” cho rằng

Câu 16 [61732] - [Loga.vn]

Nghiên cứu nào không phải là cơ sở cho giả thuyết về loài người hiện đại sinh ra ở châu Phi rồi phát tán sang các châu lục khác?

Câu 17 [61730] - [Loga.vn]

Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là:

Câu 18 [61727] - [Loga.vn]

Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là:

Câu 19 [61724] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người?

Câu 20 [61722] - [Loga.vn]

Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là

Câu 21 [61720] - [Loga.vn]

Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?

Câu 22 [61719] - [Loga.vn]

Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?

Câu 23 [61717] - [Loga.vn]

Đặc điểm bàn tay năm ngón đã xuất hiện cách đây :

Câu 24 [61716] - [Loga.vn]

Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

Câu 25 [61714] - [Loga.vn]

Sự di cư của các động ,thực vật ở cạn vào kỉ đệ tứ là do

(1) Sự phát triển ồ ạt của thực vật hạt kín và thú ăn thịt

(2) Diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ

(3) Xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển,mực nước biển rút xuống

Số phương án đúng:

Câu 26 [61708] - [Loga.vn]

Chu kì bán rã của 14C và 238U là:

(1) 5.730 năm và 4,5 tỉ năm

(2) 570 năm và 4,5 tỉ năm

Câu 27 [61704] - [Loga.vn]

Để xác định độ tuổi của các hóa thạch hay đất đá còn non, ngươi ta thường dùng:

Câu 28 [61703] - [Loga.vn]

Đại nào là đại mà sự sống di cư hàng loạt từ nước lên đất liền?

Câu 29 [61700] - [Loga.vn]

Tế bào nhân sơ tổ tiên có cách đây

Câu 30 [61698] - [Loga.vn]

Phát biểu nào không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?

Câu 31 [61696] - [Loga.vn]

Chu kì bán rã của 14C và 238U là:

Câu 32 [61695] - [Loga.vn]

Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào?

Câu 33 [61693] - [Loga.vn]

Cây có mạch và động vật lên cạn vào kỉ nào?

Câu 34 [61692] - [Loga.vn]

Cách đây bao lâu tất cả các phiến kiến tạo liên kết với nhau thành một siêu lục địa duy nhất trên trái đất?

Câu 35 [61689] - [Loga.vn]

Dựa vào đâu người ta chia lịch sử phát triển của sinh giới thành các mốc thời gian địa chất?

Câu 36 [61686] - [Loga.vn]

Sự di cư của các động ,thực vật ở cạn vào kỉ đệ tứ là do

Câu 37 [61685] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch?

Câu 38 [61684] - [Loga.vn]

Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?

Câu 39 [61682] - [Loga.vn]

Điểm quan trọng trong sự phát triển của sinh vật trong đại Cổ sinh là

Câu 40 [61680] - [Loga.vn]

Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?

Câu 41 [61679] - [Loga.vn]

Người ta dựa vào tiêu chí nào sau đây để chia lịch sử trái đất thành các đại, các kỉ?

Câu 42 [61677] - [Loga.vn]

Sinh vật trong đại thái cổ được biết đến là

Câu 43 [61675] - [Loga.vn]

Trôi dạt lục địa là hiện tượng

Câu 44 [61674] - [Loga.vn]

. Ý nghĩa của hoá thạch là

Câu 45 [61672] - [Loga.vn]

Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ nào của đại trung sinh?

Câu 46 [61671] - [Loga.vn]

. Loài người hình thành vào kỉ

Câu 47 [61669] - [Loga.vn]

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại

Câu 48 [61667] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không có ở kỉ Krêta?

Câu 49 [61666] - [Loga.vn]

Trình tự các kỉ sớm đến muộn trong đại cổ sinh là

Câu 50 [61665] - [Loga.vn]

Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu,sinh vật. Người ta chia lịch sử trái đất thành các đại theo thời gian từ trước đên nay là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook