Chi tiết đề thi

Sinh học 1234567890

linhkilllo1903
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45536] - [Loga.vn]

Đột biến giao tử là đột biến phát sinh

Câu 2 [46863] - [Loga.vn]

Một gen có trình tự nucleotit mạch bổ sung : ....5’ ATT GXX XGT TTA 3’.... Phân tử ARN được tổng hợp từ gen trên có trình tự nucleotit là:

Câu 3 [41157] - [Loga.vn]

Nói về ung thư, phát biểu nào chưa chính xác?

Câu 4 [35418] - [Loga.vn]

Thể đột biến thường không thấy ở người là

Câu 5 [45556] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, bộ NST 2n = 8. Có một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần đã tạo ra các tế bào con với tổng số 128 NST đơn. Số lần nguyên phân của tế bào nói trên là:

Câu 6 [41913] - [Loga.vn]

Trong 1 giờ, tâm thất trái ở người bìnhbơm lượng máu trung bình khoảng bao nhiêu vào động mạch chủ lúc nghỉ ngơi?

Câu 7 [45573] - [Loga.vn]

Cho những dạng biến đổi vật chất di truyền: I-Chuyển đoạn nhiễm sắc thể; II-Mất cặp nuclêôtit; III-Tiếp hợp và trao đổi chéo của NST trong giảm phân; IV-Thay cặp nuclêôtit; V-Đảo đoạn NST;

VI- Thêm cặp nuclêôtit; VII-Mất đoạn NST. Dạng đột biến gen là

Câu 8 [44603] - [Loga.vn]

Giả sử A nằm trên NST quy định hoa màu đỏ. Do tác nhân đột biến làm phát sinh một đột biết lăn a quy định hoa trắng. Ở trường hợp nào sau đây, kiểu hình hoa trắng sẽ nhanh chóng được biểu hiện trong quần thể.

Câu 9 [46890] - [Loga.vn]

Cấu trúc nào sau đây không thuộc operon Lac?

Câu 10 [31980] - [Loga.vn]

Giả sử mạch gốc của một gen có 3 loại nuclêôtit: A, T, X thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba chứa ít nhất một nuclêôtit loại A mã hóa axit amin?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook