Chi tiết đề thi

Sinh học 8 của mik

mthanh903
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
12
15 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52499] - [Loga.vn]

Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính?

Câu 2 [52901] - [Loga.vn]

Cảm ứng là gì ?

Câu 3 [52905] - [Loga.vn]

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

Câu 4 [52513] - [Loga.vn]

Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?

Câu 5 [52900] - [Loga.vn]

Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

Câu 6 [52480] - [Loga.vn]

Cơ thể người được phân chia thành mấy phần ? Đó là những phần nào ?

Câu 7 [52493] - [Loga.vn]

Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

Câu 8 [52508] - [Loga.vn]

Nơron là tên gọi khác của

Câu 9 [52465] - [Loga.vn]

Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?

Câu 10 [52498] - [Loga.vn]

Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

Câu 11 [52517] - [Loga.vn]

Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ?

Câu 12 [52476] - [Loga.vn]

Thanh quản là một bộ phận của

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook