Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook