Chi tiết đề thi

sinh học 9 chương 1 menđen

auduongvosong2405
6 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51798] - [Loga.vn]

Menđen tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích:

Câu 2 [51983] - [Loga.vn]

Ở người tính trạng mắt nâu là trội hoàn toàn so với tính trạng mắt xanh.Một người nữ mắt nâu ( Aa ) lấy chồng mắt xanh ( aa ) thì các con họ sinh ra sẽ có:

Câu 3 [51742] - [Loga.vn]

Thế hệ $F_1$ trong lai 1 cặp tính trạng của Menđen sẽ là

Câu 4 [51544] - [Loga.vn]

Cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân cho các loại giao tử là:

Câu 5 [51797] - [Loga.vn]

Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở:

Câu 6 [51692] - [Loga.vn]

Loài nào dưới đây có cặp NST giới tính XX ở đực và XY ở cái?

Câu 7 [51545] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, Gen A quy định tính trạng hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng hạt xanh; Gen B quy định tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng hạt nhăn. Khi cho lai hai giống đậu hạt vàng, vỏ nhăn với hạt xanh, vỏ trơn thu được $F_1$ đều cho hạt vàng, vỏ trơn. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

Câu 8 [51788] - [Loga.vn]

Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là:

Câu 9 [51772] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà lan gen A qui định hạt vàng, gen a qui định hạt xanh. Cho cây đậu hạt vàng lai với cây đậu hạt xanh được $F_1$ là 75% hạt vàng: 25% hạt xanh. Kiểu gen của P phải như thế nào để $F_1$ có kết quả như trên?

Câu 10 [51985] - [Loga.vn]

Khi giao phấn giữa cây có quả tròn chin sớm với cây có quả dài chin muộn. Kiểu hình nào của con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp.

Câu 11 [51791] - [Loga.vn]

Để nghiên cứu di truyền, Men Đen đã sử dụng phương pháp

Câu 12 [51433] - [Loga.vn]

Ở chó, Lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây:

Câu 13 [51660] - [Loga.vn]

Tại sao biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa?

Câu 14 [51615] - [Loga.vn]

Biến dị nào sau đây là biến di tổ hợp :

Câu 15 [51847] - [Loga.vn]

Khi cho giao phối ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh ngắn thì ở $F_1$ thu được ruồi có kiểu hình:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook