Chi tiết đề thi

Sinh học 9 - Chương 2: hệ sinh thái

thanhdzpr00
4 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
25
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51906] - [Loga.vn]

Khi nào số lượng cá thể trong quần thể tăng cao?

Câu 2 [51973] - [Loga.vn]

Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật:

Câu 3 [51957] - [Loga.vn]

Trong một quần thể thực vật, ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen Aa = 100%. Quần thể trên tự thụ phấn thì thế hệ tiếp theo sẽ có tỉ lệ thành phần kiểu gen là :

Câu 4 [52453] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa nấm và tảo tạo thành Địa y là mối quan hệ dinh dưỡng nào sau đây

Câu 5 [51976] - [Loga.vn]

Rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh hạ

Câu 6 [52459] - [Loga.vn]

Dấu hiệu chỉ có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là

Câu 7 [51911] - [Loga.vn]

Hệ sinh thái là gì?

Câu 8 [51974] - [Loga.vn]

Dấu hiệu nào sau đây không là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể?

Câu 9 [51717] - [Loga.vn]

Ở địa y, quan hệ giữa nấm và tảo là mối quan hệ:

Câu 10 [51975] - [Loga.vn]

Quan hệ nào sau đây cói lợi cho sinh vật:

Câu 11 [51666] - [Loga.vn]

Khi giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài, chín muộn. Kiểu hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp?

Câu 12 [51664] - [Loga.vn]

Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là

Câu 13 [51800] - [Loga.vn]

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì?

Câu 14 [51767] - [Loga.vn]

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ (A) là trội so với tính trạng quả vàng (a). Khi lai phân tích cây quả đỏ thu được thế hệ sau gồm toàn cây quả đỏ. Vậy kiểu gen của cây quả đỏ mang lai là:

Câu 15 [51761] - [Loga.vn]

Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ......

Câu 16 [51778] - [Loga.vn]

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là:

Câu 17 [51798] - [Loga.vn]

Menđen tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích:

Câu 18 [51501] - [Loga.vn]

Cho cà chua quả đỏ mang tính trạng trội thuần chủng lai phân tích thu được:

Câu 19 [51804] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan hoa màu đỏ là tính trạng trội, hoa trắng là tính trạng lặn. Khi cho 2 giống đậu hoa màu đỏ thuần chủng lai với hoa màu trắng. Kết quả con lai $F_2$ là:

Câu 20 [51750] - [Loga.vn]

Để xác định độ thuần chủng của giống, người ta cần thực hiện phép lai với cơ thể mang kiểu gen

Câu 21 [51636] - [Loga.vn]

Trong chọn giống người ta ứng dụng di truyền liên kết để lựa chọn tính trạng di truyền cùng nhau là:

Câu 22 [51656] - [Loga.vn]

Hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là

Câu 23 [51756] - [Loga.vn]

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài

P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở $F_2$ như thế nào trong các trường hợp sau ?

Câu 24 [51692] - [Loga.vn]

Loài nào dưới đây có cặp NST giới tính XX ở đực và XY ở cái?

Câu 25 [51614] - [Loga.vn]

Bằng kết quả lai nào sau đây mà Men Đen kết luận có sự phân li độc lập các nhân tố di truyền

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook