Chi tiết đề thi

Sinh học 9 - lai phân tích

thanhdzpr00
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52037] - [Loga.vn]

Ở cà chua tính trạng quả đỏ là tính trạng rội, quả vàng là tính trạng lặn. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

Câu 2 [51663] - [Loga.vn]

Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là

Câu 3 [52033] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan không đúng?

Câu 4 [51808] - [Loga.vn]

Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai $F_1$ được gọi là

Câu 5 [51817] - [Loga.vn]

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là

Câu 6 [52029] - [Loga.vn]

Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định:

Câu 7 [51964] - [Loga.vn]

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:

Câu 8 [51771] - [Loga.vn]

Tại sao những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ?

Câu 9 [51921] - [Loga.vn]

Khi cho giao phấn 2 cây đậu Hà lan hoa đỏ với nhau được $F_1$ có tỉ lệ : 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Kiểu gen của P như thế nào trong các trường hợp sau:

Câu 10 [51812] - [Loga.vn]

Trong trường hợp trội không hoàn toàn, kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình trung gian

Câu 11 [51816] - [Loga.vn]

Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở $F_2$ có tỉ lệ thấp nhất thuộc về kiểu hình

Câu 12 [51984] - [Loga.vn]

Trong các phép lai sau phép lai nào là phép lai phân tích?

Câu 13 [51802] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây là đúng vi cp tính trng tương phn?

Câu 14 [51813] - [Loga.vn]

Ở chuột đuôi cong trội hoàn toàn so với đuôi bằng. Cho lai chuột đuôi cong với chuột đuôi bằng F1 thu được

Câu 15 [51982] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp phong phú ở sinh vật là :

Câu 16 [51699] - [Loga.vn]

Ở cà chua, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Tỉ lệ kiểu hình của $F_1$ trong phép lai quả đỏ dị hợp tử với quả vàng là bao nhiêu?

Câu 17 [51428] - [Loga.vn]

Khi cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thu được:

Câu 18 [51805] - [Loga.vn]

Men đen đã tiến hành trên đối tượng nào để thực hiện các thí nghiệm của mình?

Câu 19 [51806] - [Loga.vn]

Biến dị tổ hợp là

Câu 20 [51979] - [Loga.vn]

Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menden là :

Câu 21 [51608] - [Loga.vn]

Giả thuyết của Men Đen có nội dung là:

Câu 22 [51792] - [Loga.vn]

Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là:

Câu 23 [52039] - [Loga.vn]

Ở ruối giấm 2n = 8, một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?

Câu 24 [51900] - [Loga.vn]

Phép lai nào trong các phép lai sau cho thế hệ kế tiếp phân ly....

Câu 25 [52030] - [Loga.vn]

Ở chó, lông ngắn là trội hoàn toàn so với lông dài.P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

Câu 26 [52028] - [Loga.vn]

Lai phân tích nhằm mục đích:

Câu 27 [51540] - [Loga.vn]

Đối tượng nghiên cứu di truyền của Men Đen là:

Câu 28 [51807] - [Loga.vn]

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì?

Câu 29 [51987] - [Loga.vn]

Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?

Câu 30 [51810] - [Loga.vn]

Ở chuột lông đen mang gen A, lông trắng mang gen a. Cho chuột lông đen lai với chuột lông trắng $F_1$ thu được toàn lông đen. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

Câu 31 [52038] - [Loga.vn]

Để nghiên cứu di truyền, Men Đen đã sử dụng phương pháp

Câu 32 [51781] - [Loga.vn]

Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định

Câu 33 [51728] - [Loga.vn]

Ai là người đã đặt nền móng cho di truyền học

Câu 34 [51796] - [Loga.vn]

Phép lai cho kết quả ở đời con phân li theo tỉ lệ 50% : 50% là

Câu 35 [51634] - [Loga.vn]

Phép lai phân tích của Moocgan nhằm mục đích:

Câu 36 [51789] - [Loga.vn]

Đặc điểm của giống thuần chủng là

Câu 37 [52053] - [Loga.vn]

Bằng kết quả lai nào sau đây mà Men Đen kết luận có sự phân li độc lập các nhân tố di truyền:

Câu 38 [51986] - [Loga.vn]

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menden là :

Câu 39 [51748] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây là đúng vi cp tính trng tương phn?

Câu 40 [51795] - [Loga.vn]

Tỷ lệ kiểu hình xấp xỉ 3 trội 1 lặn xuất hiện trong phép lai nào sau đây ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook