Chi tiết đề thi

sinh trưởng và phát triển

kiencag
3 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
3
4 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41171] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là không đúng?

Câu 2 [41242] - [Loga.vn]

Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hoàn tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch dẫn là

Câu 3 [41174] - [Loga.vn]

Một phân tử đi từ bên trong màng tilacoit đến chất nền ti thể phải đi qua mấy lớp màng?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook