Chi tiết đề thi

số phức kiểm trả 1 tiết

duythiemmaridristaa
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23701] - [Loga.vn]

Cho số phức $\bar{z}=3-2i$. Tìm phần thực và phần ảo của z .

Câu 2 [208] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=3-4i$. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 3 [3934] - [Loga.vn]

Cho số phức $z={{\left( 1-2i \right)}^{2}},$ số phức liên hợp của z là:

Câu 4 [23821] - [Loga.vn]

Cho các số phức z thỏa mãn $\left| z-i \right|=5$. Biết rằng tập hợp điểm biểu diễn số phức \[\text{w}=iz+1-i\] là đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Câu 5 [13429] - [Loga.vn]

Cho số phức $z = 6 + 7i.$ Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn hình học là

Câu 6 [11854] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=3+i$. Tính $\left| \overline{z} \right|$. 

Câu 7 [1850] - [Loga.vn]

Số  phức z thỏa mãn $z=5-8i$ có phần ảo là:

Câu 8 [14625] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=1-\frac{1}{3}i$ . Tìm số phức \[\text{w}=\overline{iz}+3z\] được

Câu 9 [4439] - [Loga.vn]

Cho hai số phức ${{z}_{1}}=2+3i$ và ${{z}_{2}}=-3-5i.$ Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức \[\text{w}={{z}_{1}}+{{z}_{2}}\]. 

Câu 10 [23739] - [Loga.vn]

Cho hai số thực x, y thỏa mãn phương trình $x+2i=3+4yi$. Khi đó, giá trị của x và y là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook