Chi tiết đề thi

số tự nhiên

lephihao2020
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [97879] - [Loga.vn]

Cho hình vẽ:

Hình này có số đoạn thẳng là:

Câu 2 [98511] - [Loga.vn]

Một cửa hàng có \(19\) cái mũ. Sau đó, cửa hàng bán được \(9\) cái mũ.Cửa hàng đó còn lại số cái mũ là:

Câu 3 [99472] - [Loga.vn]

Số \(31\) được đọc là:

Câu 4 [98998] - [Loga.vn]

Số lớn nhất trong bốn đáp án dưới đây là:

Câu 5 [93807] - [Loga.vn]

\(5 + 1 . . . 3 + 2 + 0\)

Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là:

Câu 6 [98058] - [Loga.vn]

Đoạn thẳng dài nhất trong các đoạn thẳng dưới đây là:

Câu 7 [100171] - [Loga.vn]

Số hai mươi bảy được viết thành số là:

Câu 8 [99526] - [Loga.vn]

Số bé nhất trong dãy số: \(40;10;80;50;20\) là:

Câu 9 [98471] - [Loga.vn]

Cần thêm vào bao nhiêu chấm tròn nữa để hình dưới đây có \(12\) chấm tròn ?

Câu 10 [98498] - [Loga.vn]

Tìm số lớn nhất trong các số sau: \(15;19;16;18;20\)

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook