Chi tiết đề thi

sóng cơ và sóng âm

tranthanhtu2002.myloc
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46723] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với bước sóng 12 cm. M, N, P là ba điểm liên tiếp trên sợi dây tính từ nguồn sóng. Vị trí cân bằng của N cách đều vị trí cân bằng của M và P là 4 cm. Tại thời điểm t, li độ của M, N, P lần lượt thỏa mãn $u_M$ = 3 cm và $u_N$ – $u_P$ = 0. Khoảng cách xa nhất giữa N và P trong quá trình sóng truyền xấp xỉ là

Câu 2 [41897] - [Loga.vn]

Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

Câu 3 [44835] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin truyền theo phương ngang với tần số 10 Hz đang có hình dạng tại một thời điểm như hình vẽ. Khoảng cách AC là 40 cm, điểm B đang có xu hướng đi xuống. Sóng này 

Câu 4 [40391] - [Loga.vn]

Thực hiện giao thoa sóng với hai nguồn \[{{u}_{A}}~=\text{ }{{u}_{B}}~=\text{ }4cos2\pi t\text{ }mm.\] Biết bước sóng 6 cm. Điểm M thuộc vùng giao thoa MA – MB = 4 cm có biên độ bằng

Câu 5 [29570] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng ${{\text{d}}_{\text{1}}}$ = 16 cm; ${{\text{d}}_{\text{2}}}$ = 20 cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:a

Câu 6 [41319] - [Loga.vn]

Tại điểm O, đặt một nguồn phát sóng âm có công suất không đổi. Biết môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Một người đang chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 2m/s. Khi đến điểm B cách nguồn âm 20m thì mức cường độ âm tăng thêm 20dB. Thời gian người đó chuyển động từ A đến B là

Câu 7 [32834] - [Loga.vn]

Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ . Người ta thấy trên dây có những điểm cứ cách nhau một khoảng ${{d}_{1}}$  thì dao động với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng \[{{d}_{2}}\left( {{d}_{2}}>\text{ }{{d}_{1}} \right)\] thì các điểm đó có cùng biên độ a. Giá trị của a là:

Câu 8 [37709] - [Loga.vn]

Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f = 40 Hz, vận tốc truyền sóng v = 60 cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 6,75 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là

Câu 9 [38652] - [Loga.vn]

Sóng dừng hình thành trên dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng. Biên độ dao động tại bụng là 4 cm. Hai điểm dao động với biên độ 2 cm gần nhau nhất cách nhau:

Câu 10 [57360] - [Loga.vn]

Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm, tại một điểm cách nguồn âm 20m thì mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm cách nguồn âm 15m thì mức cường độ âm bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook