Chi tiết đề thi

Tam Quốc Tử Giám

vietnguyenngoc1994
3 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [107665] - [Loga.vn]

Cuộc cải cách của Khúc Hạo có ý nghĩa gì đối với lịch sử dân tộc?

Câu 2 [103616] - [Loga.vn]

Tổ chức xã hội của người tối cổ có điểm gì nổi bật?

Câu 3 [107238] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khách quan đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Lương là gì?

Câu 4 [107625] - [Loga.vn]

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào đã đưa tới sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân?

Câu 5 [107649] - [Loga.vn]

Tướng giặc nào là người trực tiếp chỉ huy quân Nam Hán khi xâm lược nước ta lần thứ hai?

Câu 6 [103691] - [Loga.vn]

Những dấu tích đầu tiên của Người tinh khôn giai đoạn đầu được tìm thấy ở đâu trên đất nước Việt Nam?

Câu 7 [106069] - [Loga.vn]

Ý nào không minh chứng cho sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?

Câu 8 [106051] - [Loga.vn]

Mã Viện đã chia thành những đạo quân nào sau khi chiến được Hợp Phố?

Câu 9 [107642] - [Loga.vn]

Vì sao Khúc Thừa Dụ chỉ xưng tiết độ sứ mà không xưng vương?

Câu 10 [103653] - [Loga.vn]

Tại sao lịch lại ra đời sớm ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook