Chi tiết đề thi

Tệ Gì cx đc nhá

aksraranaitiklong
3 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49313] - [Loga.vn]

Oxit khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

Câu 2 [49926] - [Loga.vn]

Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (phản ứng với nhau) ?

Câu 3 [49243] - [Loga.vn]

Oxit axit là:

Câu 4 [49745] - [Loga.vn]

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là:

Câu 5 [49699] - [Loga.vn]

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

Câu 6 [49550] - [Loga.vn]

MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

Câu 7 [49549] - [Loga.vn]

Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:

Câu 8 [49594] - [Loga.vn]

Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

Câu 9 [49327] - [Loga.vn]

Khí nào sau đây Không duy trì sự sống và sự cháy ?

Câu 10 [49596] - [Loga.vn]

Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

Câu 11 [49537] - [Loga.vn]

Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

Câu 12 [49339] - [Loga.vn]

Trong hơi thở, Chất khí làm đục nước vôi trong là:

Câu 13 [49319] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây có phần trăm khối lượng của oxi lớn nhất ?

Câu 14 [49242] - [Loga.vn]

Oxit là:

Câu 15 [49931] - [Loga.vn]

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

Câu 16 [49598] - [Loga.vn]

Để điều chế muối clorua, ta chọn những cặp chất nào sau đây ?

Câu 17 [49536] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

Câu 18 [49916] - [Loga.vn]

Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):

1. CuSO4 và HCl 2. H2SO4 và Na2SO3

3. KOH và NaCl 4. MgSO4 và BaCl2

Câu 19 [49925] - [Loga.vn]

Dung dịch của chất X có pH>7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4) tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:

Câu 20 [49746] - [Loga.vn]

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook