Chi tiết đề thi

Tên axit cacbonxyl

tram0092003
3 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55748] - [Loga.vn]

Thổi 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH . Sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :

Câu 2 [55725] - [Loga.vn]

Phương trình phản ứng nào sau đây sai?

Câu 3 [55737] - [Loga.vn]

Cho phản ứng oxi hóa khử sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O. Tổng hệ số cân bằng oxi hóa- khử phương trình trên là

Câu 4 [55731] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, N2 tinh khiết được điều chế từ

Câu 5 [55729] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với HCl

Câu 6 [55744] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Chất khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính là khí CO2.

(2) Các số oxi hoá có thể có của photpho là –3; 0 ; +3 ; +5.

(3) Photpho chỉ có tính oxi hoá.

(4) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng giữa P2O5 và H2O.

(5) Muối NaHCO3 và muối Na2CO3 đều bị nhiệt.

(6) Vì có liên kết ba, nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường khá trơ về mặt hóa họcSố phát biểu không đúng là:

Câu 7 [55730] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội là

Câu 8 [55733] - [Loga.vn]

Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2Ophương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây ?

Câu 9 [55734] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Fe, FeO, FeSO4 , Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe(OH)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

Câu 10 [55751] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 5,905 gam hỗn hợp Zn, Fe bằng HNO3 dư thì thu được 0,896 lít hỗn hợp NO và N2O có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,5. Thành phần % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook