Chi tiết đề thi

thi giữa học lì 1

dangnhan1908
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [44761] - [Loga.vn]

Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm trong điện trường đều mà hình chiếu đường đi nối hai điểm đó lên đường sức là d được cho bởi biểu thức

Câu 2 [3234] - [Loga.vn]

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Cu – lông khi đặt điện tích trong chân không?

Câu 3 [39005] - [Loga.vn]

Một vòng dây có diện tích 0,05 $m^2$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T sao cho mặt phẳng dây vuông góc với đường sức từ. Từ thông qua vòng dây có giá trị nào sau đây:

Câu 4 [38896] - [Loga.vn]

Đặt điện tích điểm Q trong chân không, điểm M cách Q một đoạn r. Biểu thức xác định cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại M là

Câu 5 [43741] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

Câu 6 [38893] - [Loga.vn]

Một tụ điện phẳng có điện dung C, đặt vào hai bản tụ một hiệu điện thế không đổi U. Điện tích trên tụ điện là

Câu 7 [39515] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

Câu 8 [45864] - [Loga.vn]

Thả cho một ion dương không có vận tốc ban đầu trong một điện trường. Ion dương đó sẽ 

Câu 9 [41881] - [Loga.vn]

Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí hình thành do

Câu 10 [14697] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí

Câu 11 [3252] - [Loga.vn]

Hạt tải điện trong kim loại là

Câu 12 [38516] - [Loga.vn]

Có bốn quả cầu nhỏ A, B, C, D, nhiễm điện. Biết rằng quả A hút quả B nhưng lại đẩy quả C. Quả C hút quả D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

Câu 13 [41904] - [Loga.vn]

Vật A trung hoà về điện tiếp xúc với vật B đang nhiễm điện âm thì vật A cũng nhiễm điện âm là do

Câu 14 [41275] - [Loga.vn]

Biểu thức của định luật Culông về tương tác giữa hai điện tích đứng yên trong chân không là

Câu 15 [44773] - [Loga.vn]

Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là

Câu 16 [40823] - [Loga.vn]

Cho 3 điện tích cùng dấu đặt ở 3 đỉnh của tam giác đều. Hai điện tích bất kì đẩy nhau bằng một lực \[{{F}_{0}}~=\text{ }{{10}^{-6}}~N.\] Mỗi điện tích sẽ chịu một lực đẩy là bao nhiêu từ hai điện tích kia?

Câu 17 [39509] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

Câu 18 [3859] - [Loga.vn]

Chọn đáp án sai. Sau khi ngắt một tụ điện phẳng ra khỏi nguồn điện rồi tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm thì

Câu 19 [44138] - [Loga.vn]

Tính chất cơ bản của từ trường là

Câu 20 [39466] - [Loga.vn]

Vectơ cường độ điện trường tại một điểm do điện tích điểm Q gây ra có

Câu 21 [45455] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai?. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích phụ thuộc vào

Câu 22 [39510] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

Câu 23 [38726] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$= –9μC, $q_2$=4μC đặt lần lượt tại A, B. Có thể tìm thấy vị trí của điểm M mà tại đó điện trường tổng hợp bằng không trên

Câu 24 [41452] - [Loga.vn]

Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì hai quả cầu

Câu 25 [43698] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm trong không khí

Câu 26 [44129] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

Câu 27 [41269] - [Loga.vn]

Vật A trung hoà về điện tiếp xúc với vật B đang nhiễm điện âm thì vật A cũng nhiễm điện âm là do:

Câu 28 [38876] - [Loga.vn]

Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải tương tác từ

Câu 29 [41875] - [Loga.vn]

Một electron bay với vận tốc v = 1,2.1$0^7$m/s từ một điểm có điện thế $V_1$ = 600V dọc theo đường sức. Hãy xác định điện thế $V_2$ của điểm mà ở đó electron dừng lại, cho $m_e$ = 9,1.1$0^{-31}$kg, qe = –1,6.1$0^{-19}$C.

Câu 30 [3248] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện được đo bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook