Chi tiết đề thi

Thi giữa kì 1

Vietphamhaha
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35926] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động với chu kỳ \[{{T}_{o}}\] trong chân không. Tại nơi đó, đưa con lắc ra ngoài không khí ở cùng nhiệt độ thì chu kỳ của con lắc là T. Biết T khác \[{{T}_{o}}\]chỉ do lực đẩy Acsimet của không khí. Gọi tỷ số khối lượng riêng của không khí và khối lượng riêng của chất làm vật nặng là \[\varepsilon \]. Mối liên hệ giữa T và \[{{T}_{o}}\] là:

Câu 2 [39879] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40π cm/s theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = $π^2$ = 10 m/$s^2$. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí lò xo dãn tối đa đến vị trí lò xo bị nén 1,5(cm) là

Câu 3 [15152] - [Loga.vn]

Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\sin \left( \pi t+\alpha  \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=4\sqrt{3}\cos \left( \pi t \right)\,cm\]. Biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị lớn nhất khi

Câu 4 [6839] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động điều hòa với tần số 0,5 Hz. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc là:

Câu 5 [44322] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa, với li độ x cm và vận tốc v cm/s liên hệ với nhau bằng biểu thức \[\frac{{{x}^{2}}}{4}+\frac{{{v}^{2}}}{36}=1\]. Biên độ dao động của chất điểm là

Câu 6 [41660] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo dao động điều hoà thì gia tốc a của con lắc có thể là

Câu 7 [40831] - [Loga.vn]

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=4\cos \left( 10t+\frac{\pi }{4} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=3\cos \left( 10t-\frac{3\pi }{4} \right)\,cm\].  Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là:

Câu 8 [44889] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi có gia tốc trọng trường. Khi vật đi qua vị trí li độ dài 4\[\sqrt{3}\] cm nó có tốc độ 14 cm/s. Chiều dài của con lắc đơn là

Câu 9 [30287] - [Loga.vn]

Cho một vật dao động điều hòa với phương trình li độ $x=8\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{6} \right)cm.$ Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm:

Câu 10 [32067] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha dao động là 0,5π thì vận tốc của vật là \[-20\sqrt{3}\]cm/s. Lấy\[{{\pi }^{2}}~=\text{ }10\] . Khi vật qua vị trí có li độ 3π cm thì động năng của con lắc là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook