Chi tiết đề thi

Thi giữa kì I

tam20057
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47587] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 6$0^0$. Lấy g = 10 m/$s^2$ , giá trị điện tích đã truyền cho quả cầu

Câu 2 [3877] - [Loga.vn]

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH, tụ điện có điện dung 20 nF.. Để mạch này bắt được sóng điện từ có bước sóng 120 m, người ta mắc thêm vào mạch một tụ điện khác có điện dung là C0. Hỏi tụ này mắc với tụ C như thế nào và có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 3 [48582] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$= 2cm. Lực đẩy giữa chúng là $F_1$= 1,6.1$0^{-4}$N. độ lớn của các điện tích là.

Câu 4 [48551] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là

Câu 5 [35951] - [Loga.vn]

Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chaỵ qua có cường độ là 1,6 mA, biết điện tích của electron có độ lớn \[1,{{6.10}^{-19}}C.\] Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:

Câu 6 [48116] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Cho một vật tích điện tích $q_1$ = 2.1$0^{-5}$ C tiếp xúc một vật tích điện tích $q_2$ = - 8 .1$0^{-5}$ C .Điện tích của hai vật sau khi cân bằng là

Câu 7 [48323] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm ${{q}_{1}}={{10}^{^{-8}}}$C và ${{q}_{2}}=-{{2.10}^{^{-8}}}$C đặt cách nhau 3cm trong dầu có hằng số điện môi $\varepsilon $ =2. Chọn đáp án đúng? khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích:

Câu 8 [48241] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = - 1$0^{-6}$ C và $q_2$ =  1$0^{-6}$  C đặt tại hai điểm A,B cách nhau 40cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm của AB có độ lớn là  

Câu 9 [48119] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Hiệu điện thế giữa hai điểm M,N là $U_{MN}$ = 2V .Một điện tích q = - 1C  di chuyển từ N đến M thì công của lực điện trường là

Câu 10 [48847] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích q1 = 1,6.10-7 C và q2 = 4.10-8 C đặt tại A và B cách nhau 45 cm. Vị trí M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

Câu 11 [53236] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

Câu 12 [48830] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = - q2 = 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 6 cm. Tính tường độ điện trường gây bởi q1 và q2 tại M trên trung trực AB và cách AB 4 cm?

Câu 13 [47058] - [Loga.vn]

Mắc điện trở R = 2 Ω vào bộ nguồn gồm hai pin có suất điện động và điện trở trong giống nhau thành mạch kín. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R là \[{{I}_{1}}~=\text{ }0,75\text{ }A.\] Nếu hai pin ghép song song thì cường độ dòng điện qua R là \[{{I}_{2}}~=\text{ }0,6\text{ }A.\] Suất điện động và điện trở trong của mỗi pin bằng

Câu 14 [48539] - [Loga.vn]

Hai tụ điện giống nhau có điện dung là C, một nguồn điện có hiệu điện thế là U. Khi ghép nối tiếng nhau vào nguồn điện thì có năng lượng là $W_t$. Khi ghép song song vào nguồn thì có năng lượng là $W_t$ thì ta có.

Câu 15 [48149] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích dương cùng độ lớn được đặt tại hai điểm A,B. Đặt một chất điểm tích điện tích $Q_0$ tại trung điểm của AB thì ta thấy $Q_0$ đứng yên. Có thể kết luận

Câu 16 [48272] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm đặt trong không khí ,cách nhau khoảng R =20cm.Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có một giá trị nào đó .Khi đặt trong dầu ,ở cùng khoảng cách ,lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm đi 4 lần.Để lực tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban đầu trong hkông khí ,phải đặt chúng trong dầu một khoảng bao nhiêu ?

Câu 17 [53240] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm cùng độ lớn được đặt cách nhau 1 m trong nước nguyên chất tương tác với nhau một lực bằng 10 N. Nước nguyên chất có hằng số điện môi bằng 81. Độ lớn của mỗi điện tích là

Câu 18 [48846] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = 3.10-6 C và q2 = 6.10-6 C. Hỏi phải đặt hai điện tích ở khoảng cách nào trong không khí để lực tương tác là 1,8 N?

Câu 19 [48166] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$ =4cm. Lực đẩy giữa chúng là $F_1$ = 9.1$0^{-5}$ N. Để lực tác dụng giữa chúng là $F_2$ = 1,6.1$0^{-4}$ N thì khoảng cách $r_2$ giữa các điện tích đó phải bằng

Câu 20 [47991] - [Loga.vn]

Hai điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-9}$ (C), $q_2$ = - 5.1$0^{-9}$ (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:

Câu 21 [48156] - [Loga.vn]

Hai quả cầu kim loại mang điện tích $q_1$ = 3.1$0^{-8}$ C và $q_2$ = -3.1$0^{-8}$C. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra, mỗi quả cầu mang điện tích

Câu 22 [48129] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho điện dung tụ điện phẳng có diện tích phần các bản đối diện nhau S, khoảng cách giữa hai bản là d, hằng số điện môi là ε

Câu 23 [48258] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích $q_1$ = 2.1$0^{-9}$ C và $q_2$ = 4.1$0^{-9}$C. cho chúng chạm vào nhau rồi tách ra sau đó đặt một quả cầu cách quả cầu thứ ba mang điện tích $q_3$ = 3.1$0^{-9}$C một khoảng 3cm thì lực tác dụng lên $q_3$ là

Câu 24 [47422] - [Loga.vn]

Hai điện tích dương $q_1$ = $q_2$ đặt tại hai điểm M, N cách nhau một đoạn 12cm. Gọi $E_1$, $E_2$ lần lượt là cường độ điện trường do $q_1$, $q_2$ gây ra tại P thuộc đoạn MN. Nếu $E_1$ = 4$E_2$ thì khoảng cách MP là

Câu 25 [48426] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là $U_{MN}$, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

Câu 26 [3291] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = +q và q2 = -q và đặt tại A và B trong không khí, biết AB = 2a. Tại M trên đường trung trực của AB thì EM có giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó là

Câu 27 [14759] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm q1 = 10nC và q2 = 20nC được đặt cách nhau 3cm trong điện môi lỏng có hằng số điện môi ε= 2. Hệ số \[k={{9.10}^{9}}\frac{N.{{m}^{2}}}{{{C}^{2}}}\] . Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là

Câu 28 [53239] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

Câu 29 [48132] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về điện trường tĩnh

Câu 30 [47699] - [Loga.vn]

Công thoát của electron ra khỏi bề mặt kim loại là 3,45eV. Giới hạn quang điện của nhôm là

Câu 31 [48143] - [Loga.vn]

Hai quả cầu kim loại mang điện tích $q_1$ = 2.1$0^{-9}$ C và $q_2$ = 8.1$0^{-9}$C. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra ,mỗi quả cầu mang điện tích

Câu 32 [3288] - [Loga.vn]

Giả thiết rằng một tia sét có điện tích q = 25 C được phóng từ đám mây dông xuống mặt đất, khi đó hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất U = 1,4.108 V. Năng lượng của tia sét này làm bao nhiêu kilôgam nước ở 1000 C bốc thành hơi nước ở ? Biết nhiệt hóa hơi của nước bằng 2,3.106 J/kg.

Câu 33 [47744] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm Q không đổi đặt tại điểm O trong không khí. Cường độ điện trường do Q qây ra có độ lớn phụ thuộc vào khoảng cách r như hình vẽ. Giá trị $r_2$ là

Câu 34 [48552] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích $q_1$ = $q_2$ = 4nC đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại M là trung điểm A, B là

Câu 35 [47341] - [Loga.vn]

Một tụ điện phẳng có hiệu điện thế 8 V, khoảng cách giữa hai bản tụ bằng 5 mm. Một electron chuyển động giữa hai bản tụ sẽ chịu tác dụng của lực điện có độ lớn bằng

Câu 36 [48121] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m .Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.1$0^{-4}$ N .Độ lớn của điện tích đó là

Câu 37 [48836] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Điện trường đều là điện trường có đường sức là:

Câu 38 [48482] - [Loga.vn]

Vật A mang điện tích + 2 µC, vật B mang điện tích + 4 µC. Gọi \[\overrightarrow{{{F}_{AB}}}\]và \[\overrightarrow{{{F}_{BA}}}\] lần lượt là lực do A tác dụng lên B và lực do B tác dụng lên A. Chọn biểu thức đúng:

Câu 39 [48562] - [Loga.vn]

Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở $R_1$ và $R_2$ để đun nước. Nếu dùng dây $R_1$ thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian là 30 phút. Còn nếu dùng dây $R_2$ thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ. Khi dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là

Câu 40 [56940] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg , được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện cùng chiều dài l = 0,5 m. Tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau. Khi cân bằng khoảng cách giữa hai quả cầu là a = 5cm. Độ lớn điện tích mỗi quả cầu xấp xỉ bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook