Chi tiết đề thi

Thi Giữa kì I

tam20057
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48176] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một điện tích q =- 4 .1$0^{-9}$ C đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε =2. Tính cường độ điện trường tại M cách điện tích 15cm. Suy ra ngay cường độ điện trường tại điểm N cách điện tích 0,3m

Câu 2 [48399] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ có điện tích -4.1$0^{-7}$ C và +4.1$0^{-7}$ C, tương tác với nhau một lực F = 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

Câu 3 [38727] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 119 ± 1 cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,01 s. Lấy $π^2$= 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

Câu 4 [48831] - [Loga.vn]

Cho hai bản kim loại A và B đặt song song cách điện với nhau. Nếu nối A với cực dương của nguồn, bản B với cực âm của nguồn thì hiện tượng nào sau đây không đúng?

Câu 5 [48484] - [Loga.vn]

Cho 2 điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng lớn nhất khi chúng đặt trong môi trường:

Câu 6 [47560] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = 10nCvà $q_2$ = 20nC được đặt cách nhau 3cm trong điện môi lỏng có hằng số điện môi \[\varepsilon \]=2. Hệ số \[k={{9.10}^{9}}\frac{N.{{m}^{2}}}{{{C}^{2}}}\]. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là

Câu 7 [47341] - [Loga.vn]

Một tụ điện phẳng có hiệu điện thế 8 V, khoảng cách giữa hai bản tụ bằng 5 mm. Một electron chuyển động giữa hai bản tụ sẽ chịu tác dụng của lực điện có độ lớn bằng

Câu 8 [48948] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó

Câu 9 [48847] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích q1 = 1,6.10-7 C và q2 = 4.10-8 C đặt tại A và B cách nhau 45 cm. Vị trí M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

Câu 10 [48215] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Tại điểm P có điện trường. Đặt điện tích thử q1 tại P ta thấy có lực điện \[\overset{\to }{\mathop{{{F}_{1}}}}\,\] .Thay bằng q2 thì có lực điện \[\overset{\to }{\mathop{{{F}_{2}}}}\,\]tác dụng lên q2 \[\overset{\to }{\mathop{{{F}_{1}}}}\,\] khác \[\overset{\to }{\mathop{{{F}_{2}}}}\,\]về hướng và độ lớn .Giải thích :

Câu 11 [48281] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 1,5C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18J. Suất điện động của nguồn điện

Câu 12 [48846] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = 3.10-6 C và q2 = 6.10-6 C. Hỏi phải đặt hai điện tích ở khoảng cách nào trong không khí để lực tương tác là 1,8 N?

Câu 13 [48533] - [Loga.vn]

Cho điện tích q có khối lượng m = 2 mg được treo bởi sợi dây trong điện trường đều có cường độ điện trường nằm ngang và hướng từ trái sang phải và có độ lớn E = 4000 V/m . Khi q nằm cân bằng, dây treo lệc về bên trái và hợp với phương thẳng đứng góc 4$5^0$. Giá trị của q:

Câu 14 [48947] - [Loga.vn]

Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

Câu 15 [48416] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$ = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là $F_1$ = 1,6.1$0^{-4}$ (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng $F_2$ = 2,5.1$0^{-4}$ (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

Câu 16 [48147] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng. Hai điện tích điểm đều bằng +Q đặt cách xa nhau 5cm. Nếu một điện tích được thay thế bằng -Q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi thỉ khoảng cách giữa chúng bằng

Câu 17 [47054] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là \[i=10\cos \left( {{4.10}^{5}}t-\frac{\pi }{4} \right)mA\]. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng \[5\sqrt{3}\] mA thì điện tích trong mạch có độ lớn bằng

Câu 18 [48119] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Hiệu điện thế giữa hai điểm M,N là $U_{MN}$ = 2V .Một điện tích q = - 1C  di chuyển từ N đến M thì công của lực điện trường là

Câu 19 [48096] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Một quả cầu khối lượng m = 1g treo trên một sợi dây mảnh cách điện .Quả cầu nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang ,cường độ E = 2.1$0^3$ V/m .Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 6$0^0$ .Hỏi sức căng của sợi dây và điện tích của quả cầu ?Lấy g =10m/$s^2$

Câu 20 [48175] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Lực tác dụng lên một điện tích thử q là 3.1$0^{-5}$ N đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường E = 0,25 V/m.Tìm q biết rằng lực điện và véctơ cường độ điện trường cùng chiều nhau

Câu 21 [47587] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 6$0^0$. Lấy g = 10 m/$s^2$ , giá trị điện tích đã truyền cho quả cầu

Câu 22 [53237] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

Câu 23 [48220] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Có hai điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-9}$ C ,$q_2$ = - 5.1$0^{-9}$ C đặt cách nhau 10cm. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích

Câu 24 [53239] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

Câu 25 [48950] - [Loga.vn]

Một acquy có suất điện động 12 V. Tính công mà acquy này thực hiện khi một electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

Câu 26 [48211] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = - 1$0^{-6}$ C và $q_2$ = 1$0^{-6}$ C đặt tại hai điểm A,B cách nhau 40cm trong chân không. Cường độ điện trường tổng hợp tại N cách A 20cm và cách B 60cm có độ lớn

Câu 27 [43802] - [Loga.vn]

Một electron bay từ bản điện dương sang bản điện âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2cm, có phương làm với đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện trường trong tụ điện là 1000 V/m. Công của lực điện trường trong dịch chuyển này là :

Câu 28 [48183] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10N. Độ lớn các điện tích là

Câu 29 [14784] - [Loga.vn]

Hai tấm kim loại phẳng nhiễm điện trái dấu đặt nằm ngang trong dầu, điện trường giữa hai bản là điện trường đều có vectơ cường độ điện trường \[\overrightarrow{E}\] hướng từ trên xuống dưới và E = 2.104V/m. Một quả cầu bằng sắt bán kính 1cm mang điện tích q nằm lơ lửng ở khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3, lấy g = 10m/s2, π = 3,14. Giá trị điện tích q gần giá trị nào nhất sau đây ?

Câu 30 [48523] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ có điện tích 1$0^{-7}$ C và 4.1$0^{-7}$C tác dụng với nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

Câu 31 [48323] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm ${{q}_{1}}={{10}^{^{-8}}}$C và ${{q}_{2}}=-{{2.10}^{^{-8}}}$C đặt cách nhau 3cm trong dầu có hằng số điện môi $\varepsilon $ =2. Chọn đáp án đúng? khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích:

Câu 32 [46709] - [Loga.vn]

Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 6$0^0$ trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

Câu 33 [41295] - [Loga.vn]

Hai quả cầu kim loại M và N có bán kính như nhau, quả cầu M tích điện tích âm qM, quả cầu N tích điện tích âm \[{{q}_{N}},\left| {{q}_{M}} \right|>\left| {{q}_{N}} \right|\] nối M với N bằng một dây dẫn kim loại, phát biểu nào đúng?

Câu 34 [48086] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ =4q và $q_2$ = -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9cm trong chân không .Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 cách B một khoảng

Câu 35 [48065] - [Loga.vn]

Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10J. Khi dịch chuyển theo chiều tạo với chiều đường sức 4$5^0$ trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

Câu 36 [48207] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai về nguyên lí chồng chất điện trường

Câu 37 [48070] - [Loga.vn]

Hai quả cầu A và B giống nhau ,quả cầu A mang điện tích q ,quả cầu B không mang điện .Cho A tiếp xúc B sau đó tách chúng ra và đặt A cách quả cầu C mang điện tich -2 .1$0^{-9}$C một đoạn 3cm thì chúng hút nhau bằng lực 6,1$0^{-5}$N .Điện tích q của quả cầu A lúc đầu là :

Câu 38 [47978] - [Loga.vn]

Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

Câu 39 [47744] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm Q không đổi đặt tại điểm O trong không khí. Cường độ điện trường do Q qây ra có độ lớn phụ thuộc vào khoảng cách r như hình vẽ. Giá trị $r_2$ là

Câu 40 [38892] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = +3 (µC) và $q_2$ = _3 (µC), đặt trong đầu có hằng số điện môi ε = 2 cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook