Chi tiết đề thi

Thi HK 3 lớp 10

hle289525
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
12
15 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [114346] - [Loga.vn]

Sự phân bố của các vành đai đất và thực vật theo độ cao là biểu hiện rõ nhất của quy luật nào dưới đây?

Câu 2 [101549] - [Loga.vn]

Nhận nào dưới đây chưa chính xác?

Câu 3 [92186] - [Loga.vn]

Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất công nghiệp, nhân tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu là

Câu 4 [114601] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau:

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu 5 [114349] - [Loga.vn]

Đâu không phải là biểu hiện của quy luật địa đới?

Câu 6 [101757] - [Loga.vn]

Để thể hiện qui mô các đô thị lớn ở nước ta người ta dùng phương pháp

Câu 7 [91905] - [Loga.vn]

Cho bản đồ sau:

Hình 12.1 Các dòng biển trên thế giới

Căn cứ vào hình 12.1, cho biết nguyên nhân chủ yếu hình thành hoang mạc Namip ở ven biển phía Tây thuộc miền Nam Phi và hoang mạc A-ta-ca-ma vùng ven biển Chi-lê (Nam Mĩ) là do:

Câu 8 [114165] - [Loga.vn]

Khu vực có gió mùa thường

Câu 9 [114362] - [Loga.vn]

Tổng số của tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học được gọi là

Câu 10 [113997] - [Loga.vn]

Vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau, còn được gọi là

Câu 11 [92803] - [Loga.vn]

Nhân tố nào ảnh hưởng sâu sắc nhất tới hoạt động của các phương tiện vận tải hàng không?

Câu 12 [114591] - [Loga.vn]

Các hình thức sản xuất có vai trò đặc biệt trong công nghiệp là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook