Chi tiết đề thi

Thi HK 3 lớp 10

hle289525
0 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
12
15 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [114020] - [Loga.vn]

Nhận định nào dưới đây đúng nhất?

Câu 2 [114036] - [Loga.vn]

Các vật liệu do dòng chảy (sông) vận chuyển đã bồi tụ nên

Câu 3 [116047] - [Loga.vn]

Vì sao ngành công nghiệp dệt – may, da – giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào?

Câu 4 [101757] - [Loga.vn]

Để thể hiện qui mô các đô thị lớn ở nước ta người ta dùng phương pháp

Câu 5 [91783] - [Loga.vn]

Cơ cấu dân số theo giới là tương quan giữa

Câu 6 [91883] - [Loga.vn]

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

Câu 7 [101623] - [Loga.vn]

Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở

Câu 8 [114567] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học?

Câu 9 [92853] - [Loga.vn]

Đâu không phải là ưu điểm của vận tải đường ô tô?

Câu 10 [91713] - [Loga.vn]

Cho bản đồ sau:

Hình 9.1: Phân bố lượng mưa trên thế giới

Dựa vào bản đồ hình 9.1, cho biết các khu vực có lượng mưa dưới 200 mm là

Câu 11 [91620] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không thuộc tầng đá trầm tích:

Câu 12 [114351] - [Loga.vn]

Dựa vào kết quả câu 11, cho biết sự thay đổi của thảm thực vật từ Tây sang Đông ở vĩ tuyến 200N trên lục địa Nam Mĩ là biểu hiện của quy luật nào dưới đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook