Chi tiết đề thi

Thi HK 3 lớp 10

hle289525
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
12
15 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [86933] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không chứng minh cho sự phát triển thịnh vượng của vương quốc Lan Xang ở các thế kỉ XV dến XVII?

Câu 2 [128933] - [Loga.vn]

Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?

Câu 3 [86758] - [Loga.vn]

Nhà Thanh ở Trung Quốc được xem là

Câu 4 [97130] - [Loga.vn]

Tác động quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp đến sự phát triển của Anh là gì?

Câu 5 [134252] - [Loga.vn]

Từ năm 1519 đến năm 1522, Ph. Ma-gien-lan đã

Câu 6 [86835] - [Loga.vn]

Chính sách nào sau đây không được vua A-cơ-ba (1556 – 1605) thực hiện trong quá trình trị vì của mình?

Câu 7 [86371] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không thuộc nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại?

Câu 8 [89977] - [Loga.vn]

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta do Hai Bà Trưng lãnh đạo thất bại do nguyên nhân nào?

Câu 9 [86800] - [Loga.vn]

Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ với mục đích

Câu 10 [97098] - [Loga.vn]

Trào lưu triết học ánh sáng có tác động như thế nào đối với sự bùng nổ của cách mạng tư sản Pháp?

Câu 11 [90183] - [Loga.vn]

Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là

Câu 12 [86762] - [Loga.vn]

Nhà Đường sau khi thành lập đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường bộ máy cai trị, ngoại trừ việc

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook