Chi tiết đề thi

Thi học kì 1

Vietphamhaha
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30504] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 2 [30194] - [Loga.vn]

Xét hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi nhẹ AB. Đầu A dao động theo phương vuông góc sợi dây với biên độ A. Khi đầu B cố định, sóng phản xạ tại B

Câu 3 [41609] - [Loga.vn]

Biết cường độ âm chuẩn là 1$0^{-12}$ W/$m^2$. Khi cường độ âm tại một điểm là 1$0^{-4} W/$m^2$ thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu 4 [39471] - [Loga.vn]

Cảm giác âm phụ thuộc vào

Câu 5 [31738] - [Loga.vn]

Về sự truyền sóng cơ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook