Chi tiết đề thi

Thi thử Địa

tiendat27112005
3 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [114849] - [Loga.vn]

Vai trò của ngành thương mại không phải là:

Câu 2 [92748] - [Loga.vn]

Các hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành

Câu 3 [114272] - [Loga.vn]

Quá trình hình thành đất nào dưới đây đặc trưng ở Đông Nam Á?

Câu 4 [114241] - [Loga.vn]

Hình thành do gió thổi khiến những giọt nước biển chuyển động lên cao rơi xuống va đập vào nhau là nguyên nhân hình thành

Câu 5 [116019] - [Loga.vn]

Quốc gia nào sau đây có chiều dài đường sắt dài nhất thế giới?

Câu 6 [114881] - [Loga.vn]

Ở nhóm nước đang phát triển các hoạt động đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi, lấy lâm sản xuất khẩu đã làm cho

Câu 7 [91799] - [Loga.vn]

Kết cấu dân số theo khu vực kinh tế thường phản ánh:

Câu 8 [92977] - [Loga.vn]

Hoạt động đánh bắt quá mức đã khiến nguồn lợi thủy sản ven bờ của nước ta bị suy giảm nghiêm trọng. Biện pháp quan trọng nhất để hạn chế suy giảm nguồn lợi thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là

Câu 9 [92762] - [Loga.vn]

Sự phân bố các ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với:

Câu 10 [91764] - [Loga.vn]

Khu vực nào sau đây trên thế giới có quá trình hình thành đất diễn ra mạnh mẽ nhất?

Câu 11 [114354] - [Loga.vn]

Qua bảng số liệu trên, cho biết nhiệt độ trung bình năm nước ta giảm dần từ Nam ra Bắc là biểu hiện của quy luật nào dưới đây?

Câu 12 [114382] - [Loga.vn]

Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ?

Câu 13 [114397] - [Loga.vn]

Một trong những biểu hiện của quá trình đô thị hóa là:

Câu 14 [114563] - [Loga.vn]

Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng không chịu ảnh hưởng nhiều bởi

Câu 15 [114835] - [Loga.vn]

Vận tải đường biển có lợi thế hơn vận tải đường không về:

Câu 16 [101605] - [Loga.vn]

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất tới tốc độ dòng chảy của sông

Câu 17 [115121] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khiến môi trường nước, không khí, đất đai ở những nước đang phát triển có tài nguyên khoáng sản giàu có bị ô nhiễm là:

Câu 18 [114365] - [Loga.vn]

Nhân tố nào dưới đây làm cho tỉ suất tử thô trên thế giới tăng?

Câu 19 [92184] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới giai đoạn 1950 – 2013

Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng:

Câu 20 [114828] - [Loga.vn]

Các hải cảng lớn trên thế giới nối liền các trung tâm kinh tế:

Câu 21 [114158] - [Loga.vn]

Gió phơn ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng nào ở nước ta?

Câu 22 [91741] - [Loga.vn]

Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông Amadôn là

Câu 23 [91874] - [Loga.vn]

Trong những nhân tố tự nhiên, nhân tố tác động trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật là

Câu 24 [116029] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau:

Trong các giai đoạn trên, giai đoạn nào tăng nhiều nhất?

Câu 25 [114307] - [Loga.vn]

Ở đới nóng có loại đất tiêu biểu nào dưới đây?

Câu 26 [91522] - [Loga.vn]

Cách đọc bản đồ đúng là

Câu 27 [114346] - [Loga.vn]

Sự phân bố của các vành đai đất và thực vật theo độ cao là biểu hiện rõ nhất của quy luật nào dưới đây?

Câu 28 [92974] - [Loga.vn]

Làm thế nào để hạn chế sự cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên khoáng sản trong quá trình phát triển kinh tế ?

Câu 29 [113976] - [Loga.vn]

Nhận định nào dưới đây chưa chính xác về hệ Mặt Trời?

Câu 30 [115776] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu có dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a cao đồ sộ ở châu Á là do

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook