Chi tiết đề thi

THPT Quốc Gia

ngocsodien_iu_hwangdepzai
2 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
15
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11768] - [Loga.vn]

A. allowed           B. passed          C. argued              D. raised

Câu 2 [38043] - [Loga.vn]

A. walk                        B. call                           C . take                           D. talk

Câu 3 [27410] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 4 [28281] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 5 [26749] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 6 [28288] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 7 [27148] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 8 [37993] - [Loga.vn]

A. escape                        B. slave                          C. hat                         D. gave

Câu 9 [27147] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 10 [27530] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress that placed differently from that of the others.

Câu 11 [30806] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 12 [26603] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.

Câu 13 [52131] - [Loga.vn]

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word or phrase that DIFFERS from the rest in the position of the main STRESS of the following question: 

 

Câu 14 [38059] - [Loga.vn]

A. question                   B. minute                     C. disruptive                        D. suitable

Câu 15 [26831] - [Loga.vn]

Choose the word that has the main stress placed differently from that of the others.


Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook