Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65065] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

Câu 2 [64587] - [Loga.vn]

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm phát triển mạnh là do

Câu 3 [63327] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào của nước ta giáp cả với Lào và Cupuchia?

Câu 4 [65349] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Câu 5 [70725] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ sau:

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 6 [64590] - [Loga.vn]

Việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì

Câu 7 [64593] - [Loga.vn]

Loại hình trang trại nào trong những năm qua có tỉ trọng số lượng trang trại tăng nhanh nhất trong cơ cấu trang trại phân theo loại hình sản xuất nông nghiệp ở nước ta?

Câu 8 [65426] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây thể hiện cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hóa- hiện đại hóa?

Câu 9 [60868] - [Loga.vn]

Nước ta có truyền thống văn hoá đa dạng, giàu bản sắc dân tộc nhờ có:

Câu 10 [65631] - [Loga.vn]

Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình ở nước ta là

Câu 11 [62571] - [Loga.vn]

Thiên tai nào dưới đây không xảy ra ở khu vực đồi núi?

Câu 12 [63341] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết crôm có nhiều ở nơi nào sau đây?

Câu 13 [64606] - [Loga.vn]

Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu là do

Câu 14 [65153] - [Loga.vn]

Cấu trúc địa hình lãnh thổ nội địa của Hoa Kỳ từ Tây sang Đông có các dạng cơ bản
sau:

Câu 15 [65158] - [Loga.vn]

ASEAN là tên viết tắt của

Câu 16 [65148] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau:

Biến động diện tích rừng qua một số năm

Câu 17 [66573] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ câu giá trị sản xuât nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?

Câu 18 [60903] - [Loga.vn]

Vùng lãnh hải là vùng biển:

Câu 19 [65412] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 20 [65688] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng về Đông Nam Á?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook