Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [68153] - [Loga.vn]

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945 – 1954), tướng Pháp nào đã đề ra kế hoạch
quân sự nhằm kết thúc chiến tranh trong danh dự?

Câu 2 [64045] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau trong một số luận điểm cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) với cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì ?

Câu 3 [65048] - [Loga.vn]

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô , Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta là

Câu 4 [64998] - [Loga.vn]

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh

Câu 5 [66107] - [Loga.vn]

Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra chủ yếu ở địa bàn nào?

Câu 6 [63922] - [Loga.vn]

Văn kiện nào được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1930? A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

Câu 7 [67495] - [Loga.vn]

Nhân tố quyết định đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế là

Câu 8 [68088] - [Loga.vn]

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân nhường cơm sẻ áo
nhằm giải quyết khó khăn nào?

Câu 9 [66546] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia, hầu hết các nước đều tập
trung vào phát triển lĩnh vực nào?

Câu 10 [60570] - [Loga.vn]

Sự kiện mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là

Câu 11 [66108] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
hai của Đảng (tháng 2-1951)?

Câu 12 [66994] - [Loga.vn]

“Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn
cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Câu nói nhận định về sự kiện

Câu 13 [67319] - [Loga.vn]

Năm 1912, Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức cách mạng nào ở Việt Nam?

Câu 14 [62440] - [Loga.vn]

Từ năm 1936 đến năm 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương không đề ra hình thức đấu tranh nào

Câu 15 [67637] - [Loga.vn]

So với giai cấp công nhân ở các nước tư bản phương Tây, giai cấp công nhân Việt Nam có đặc
điểm gì khác biệt.

Câu 16 [62425] - [Loga.vn]

Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), chiến thắng nào của quân dân miền Nam Việt Nam được xem là “Ấp Bắc” đối với Mĩ và quân đồng minh của Mĩ?

Câu 17 [62530] - [Loga.vn]

Chính sách kinh tế mới (NEP) của nước Nga Xô viết để lại cho Việt Nam bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

Câu 18 [64052] - [Loga.vn]

Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương và Yên Thế đều diễn ra dưới hình thức

Câu 19 [60062] - [Loga.vn]

Đâu không phải là nội dung cơ bản của Hội nghị Ianta?

Câu 20 [64942] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook