Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [113003] - [Loga.vn]

Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh:

Câu 2 [109399] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của phong trào người Việt dùng hàng Việt:

Câu 3 [86079] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long là ở đồng bằng này có:

Câu 4 [86311] - [Loga.vn]

Nguyên nhân làm thu hẹp diện tích rừng, làm nghèo tính đa dạng của các kiểu hệ sinh thái , thành phần loài và nguồn gen, chủ yếu là do

Câu 5 [86665] - [Loga.vn]

Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ

Câu 6 [101409] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta

Biểu đồ trên thể hiện:

Câu 7 [112082] - [Loga.vn]

Nguyên nhân nước ta có cán cân bức xạ luôn dương, nhiệt độ cao là do:

Câu 8 [87315] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất về khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Tây Nguyên là

Câu 9 [112906] - [Loga.vn]

Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam có ý nghĩa nào dưới đây?

Câu 10 [66553] - [Loga.vn]

Nhận xét nào dưới đây không phải là vai trò của sản xuất công nghiệp:

Câu 11 [87875] - [Loga.vn]

Nội thương phát triển mạnh nhất ở các vùng

Câu 12 [112079] - [Loga.vn]

Nước ta giàu có về tài nguyên khoáng sản là do:

Câu 13 [86834] - [Loga.vn]

Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là

Câu 14 [86231] - [Loga.vn]

Feralit là loại đất chính ở Việt Nam vì, nước ta

Câu 15 [86083] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng nước ta ?

Câu 16 [101338] - [Loga.vn]

Tài nguyên khoáng sản có giá trị lớn nhất ở vùng biển nước ta là

Câu 17 [112555] - [Loga.vn]

Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là

Câu 18 [112560] - [Loga.vn]

Trung du và miền núi Bắc Bộ có những loại cây trồng điển hình nào?

Câu 19 [86408] - [Loga.vn]

Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc

Câu 20 [101340] - [Loga.vn]

Loại gió nào sau đây không phải là gió mùa ở nước ta?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook