Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [87727] - [Loga.vn]

Ngành hàng không nước ta có những bước tiến rất nhanh chủ yếu do

Câu 2 [112498] - [Loga.vn]

Năm 2006, vùng nào của nước ta có số lượng đô thị ít nhất?

Câu 3 [87185] - [Loga.vn]

Địa điểm nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ hình thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta?

Câu 4 [86843] - [Loga.vn]

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ được cung cấp nguồn khí thiên nhiên từ bể trầm tích

Câu 5 [85318] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không đúng với lãnh thổ nước ta

Câu 6 [112124] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6- 7, hãy cho biết vịnh biển Thái Lan nằm ở vùng nào?

Câu 7 [86404] - [Loga.vn]

Gia tăng dân số giảm nhưng mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người, nguyên nhân là do

Câu 8 [112169] - [Loga.vn]

Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh mẽ bề mặt địa hình ở miền đồi núi là:

Câu 9 [66512] - [Loga.vn]

Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước, nguyên nhân chính là đo:

Câu 10 [87955] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành, các vùng kinh tế trọng điểm xếp theo thứ tự có tỉ trọng khu vực II (công nghiệp – xây dựng) từ cao đế thấp như sau:

Câu 11 [113020] - [Loga.vn]

Đâu không phải ý nghĩa của đánh bắt xa bờ đối với ngành thủy sản nước ta?

Câu 12 [86244] - [Loga.vn]

Khu vực có chế độ nước sông chênh lệch rất lớn giữa mùa lũ và mùa cạn ở nước ta là

Câu 13 [87936] - [Loga.vn]

Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh tế trọng điểm là đều có

Câu 14 [86886] - [Loga.vn]

Cơ cấu công nghiệp được biểu hiện ở:

Câu 15 [109213] - [Loga.vn]

Vì sao ở nước ta, tháng mưa cực đại chậm dần từ bắc vào nam?

Câu 16 [109438] - [Loga.vn]

Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Việt Nam dự định xây dựng tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 17 [113141] - [Loga.vn]

Đâu là vai trò quan trọng của công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đối với nông nghiệp ở nước ta?

Câu 18 [112911] - [Loga.vn]

Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong việc phát triển nghề cá của Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Câu 19 [87930] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết, vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ lớn nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

Câu 20 [101361] - [Loga.vn]

Đô thị nào sau đây không phải là đô thị trực thuộc trung ương?

Câu 21 [86293] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng với hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở nước ta hiện nay ?

Câu 22 [112115] - [Loga.vn]

Vùng nào ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió Tây khô nóng?

Câu 23 [112460] - [Loga.vn]

Nước ta có khoảng bao nhiêu người sống ở nước ngoài?

Câu 24 [113030] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có GDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/người?

Câu 25 [86392] - [Loga.vn]

Vùng có mật đô dân số thấp nhất hiện nay của nước ta là:

Câu 26 [101348] - [Loga.vn]

Nhân tố tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây ở vùng núi nước ta là

Câu 27 [86182] - [Loga.vn]

Vùng cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất lí tưởng vì :

Câu 28 [112622] - [Loga.vn]

Kinh tế trang trại ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây?

Câu 29 [112383] - [Loga.vn]

Từ Đông sang Tây nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt, đó là:

Câu 30 [87355] - [Loga.vn]

Việc phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ góp phần

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook