Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63684] - [Loga.vn]

: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã kết hợp đúng đắn vấn đề

Câu 2 [63724] - [Loga.vn]

Từ năm 1936 đến năm 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương không đề ra hình thức đấu tranh nào?

Câu 3 [64862] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng về Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10
- 1930)?

Câu 4 [60730] - [Loga.vn]

Nhân tố quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 là

Câu 5 [62146] - [Loga.vn]

Cả hai cuộc chiến tranh thế giới đều giải quyết mâu thuẫn về vấn đề gì ?

Câu 6 [60015] - [Loga.vn]

Nhân vật nào không tham dự trong hội nghị I-an-ta?

Câu 7 [66998] - [Loga.vn]

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2-1930) là sản phẩm kết hợp của những nhân tố nào?

Câu 8 [68546] - [Loga.vn]

Sự kiện nào sau đây tác động trực tiếp đến quyết định chuyển hướng của Đảng cộng sản Đông
Dương giai đoạn 1939 - 1945?

Câu 9 [60312] - [Loga.vn]

Từ khi nào Đại hội đồng Liên hợp quốc lấy ngày 24 tháng 10 hằng năm làm "Ngày Liên hợp quốc"?

Câu 10 [67784] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook