Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64921] - [Loga.vn]

Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam xuất hiện từ khi

Câu 2 [68159] - [Loga.vn]

Điểm yếu trong kế hoạch Nava của thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam trong những năm 1953
- 1954 là:

Câu 3 [67421] - [Loga.vn]

Yếu tố cơ bản nhất của thế giới tác động đến chủ trương đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt
Nam (12/1986)?

Câu 4 [65055] - [Loga.vn]

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được ở chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

Câu 5 [69361] - [Loga.vn]

Sau chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945 quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô thay đổi như thế nào?

Câu 6 [64110] - [Loga.vn]

Âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của Pháp bị thất bại hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta ?

Câu 7 [69402] - [Loga.vn]

Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và là nguyên nhân quan trọng
dẫn tới sự bùng nổ của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 8 [65776] - [Loga.vn]

Sau 2-9-1945, lực lượng nào vào miền Bắc nước ta dưới danh nghĩa quân đội Đồng minh?

Câu 9 [66269] - [Loga.vn]

Mĩ thành lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ nhằm mục đích

Câu 10 [67438] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook