Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [113057] - [Loga.vn]

Hoạt động nào thuộc công nghiệp chế biến thủy hải sản nước ta?

Câu 2 [112508] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây là đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?

Câu 3 [112402] - [Loga.vn]

Đặc điểm không đúng với thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Câu 4 [112484] - [Loga.vn]

Người lao động nước ta không có đức tính nào dưới đây?

Câu 5 [86917] - [Loga.vn]

Căn cứ vào bản đồ công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn?

Câu 6 [112149] - [Loga.vn]

Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là:

Câu 7 [66565] - [Loga.vn]

Đặc điểm về trình độ thâm canh trong sản xuất nông nghiệp của Trung du và miên núi Bắc Bộ không phải là:

Câu 8 [109218] - [Loga.vn]

Vì sao Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có các loài thực vật ôn đới?

Câu 9 [109228] - [Loga.vn]

Biết rằng năm 2010 dân số Việt Nam là 80 902 000 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi nếu vẫn giữ nguyên tỉ lệ tăng dân số hàng năm đó thì năm 2020 dân số Việt Nam sẽ là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

Câu 10 [112928] - [Loga.vn]

Người nhập cư đến vùng Tây Nguyên nhằm mục đích nào?

Câu 11 [86798] - [Loga.vn]

Các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ do

Câu 12 [86257] - [Loga.vn]

Biểu hiện nào sau đây không đúng với khí hậu cận xích đạo của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

Câu 13 [101357] - [Loga.vn]

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế nước ta đang có sự thay đổi theo hướng

Câu 14 [112860] - [Loga.vn]

Với một mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để:

Câu 15 [86351] - [Loga.vn]

Để phòng chống khô hạn lâu dài, cần

Câu 16 [87104] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?

Câu 17 [86389] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc ít người nào có số dân lớn nhất?

Câu 18 [112457] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat trang 16, dân tộc ít người có dân số đứng thứ 3 ở Việt Nam là

Câu 19 [86684] - [Loga.vn]

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển sản xuất lương thực ở nước ta không phải là

Câu 20 [86091] - [Loga.vn]

Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây:

Câu 21 [112870] - [Loga.vn]

Vùng nào nước ta có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất?

Câu 22 [86670] - [Loga.vn]

Để sản xuất được nhiểu nông sản, phương thức canh tác được áp dụng phổ biến ở nước ta hiện nay là

Câu 23 [109402] - [Loga.vn]

Nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến hoạt động khai thác thuỷ sản ở nước ta là

Câu 24 [85338] - [Loga.vn]

Đâu là nguồn lực tạo điều kiện để nước ta mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới?

Câu 25 [112579] - [Loga.vn]

Ngành trồng trọt có vai trò gì đối với ngành chăn nuôi?

Câu 26 [86719] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Sản lượng thuỷ sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2015

(Đơn vị: nghìn tấn)

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Theo số liệu ở bảng trên, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2015?

Câu 27 [86181] - [Loga.vn]

Lượng ẩm cao do biển Đông mang lại đã ảnh hưởng như thế nào đối với cảnh quan thiên nhiên nước ta?

Câu 28 [112976] - [Loga.vn]

Nói về tiêu chí của vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, ý kiến nào dưới đây không đúng?

Câu 29 [109408] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 1990 – 2014

Nhận định đúng với tốc độ tăng trưởng sản lượng các ngành công nghiệp nước ta giai đoạn 1990 – 2004 là:

Câu 30 [112458] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật về dân cư của Đồng bằng sông Hồng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook