Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [86653] - [Loga.vn]

Điều kiện tự nhiên nào ảnh hưởng căn bản đến mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta

Câu 2 [86571] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước?

Câu 3 [112628] - [Loga.vn]

Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô là khó khăn lớn nhất của về tự nhiên đối với việc phát triển cây công nghiệp ở vùng nào của nước ta?

Câu 4 [86090] - [Loga.vn]

Khó khăn chủ yếu của vùng đồi núi là:

Câu 5 [112162] - [Loga.vn]

Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông lớn Kỳ Cùng - Bằng Giang ở nước ta có dòng chảy đổ sang quốc gia nào?

Câu 6 [85338] - [Loga.vn]

Đâu là nguồn lực tạo điều kiện để nước ta mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới?

Câu 7 [86912] - [Loga.vn]

Các trung tâm công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển chủ yếu dựa trên cơ sở

Câu 8 [112645] - [Loga.vn]

Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm

Câu 9 [86408] - [Loga.vn]

Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc

Câu 10 [86357] - [Loga.vn]

Biểu hiện của mất cân bằng sinh thái ở nước ta là

Câu 11 [112580] - [Loga.vn]

Ven Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc lớn nào?

Câu 12 [112507] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng với quá trình đô thị hóa ở nước ta?

Câu 13 [101376] - [Loga.vn]

Sau khi gia nhập WTO khu vực kinh tế nào tăng nhanh về tỉ trọng

Câu 14 [112129] - [Loga.vn]

Nhờ có biển Đông nên khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu nào?

Câu 15 [113021] - [Loga.vn]

Để đảm bảo việc khai thác hợp lí, có hiệu quả đối với các nguồn tài nguyên biển và hải đảo thì các nguồn tài nguyên biển và hải đảo nước ta phải

Câu 16 [88038] - [Loga.vn]

Sự phân hoá khí hậu theo độ cao đã tạo khả năng cho vùng nào ở nước ta trồng được nhiều loại cây từ nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới

Câu 17 [113030] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có GDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/người?

Câu 18 [112131] - [Loga.vn]

Nghề muối ở nước ta nổi tiếng nhất ở vùng nào?

Câu 19 [113006] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết ở đồng bằng sông Cửu Long không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

Câu 20 [86212] - [Loga.vn]

Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh mẽ bề mặt địa hình ở miền đồi núi là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook