Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [86268] - [Loga.vn]

Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Câu 2 [112620] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atalat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết các vật nuôi chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ là

Câu 3 [87108] - [Loga.vn]

Trọng tâm của định hướng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng là

Câu 4 [112918] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tuyến đường nào nối Đông Nam Lào và Tây Nguyên với sân bay Đông Tác?

Câu 5 [86277] - [Loga.vn]

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm

Câu 6 [86561] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?

Câu 7 [66565] - [Loga.vn]

Đặc điểm về trình độ thâm canh trong sản xuất nông nghiệp của Trung du và miên núi Bắc Bộ không phải là:

Câu 8 [87520] - [Loga.vn]

Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn, vì các đảo là:

Câu 9 [101412] - [Loga.vn]

Việc mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở vùng núi nước ta cần gắn liền với

Câu 10 [86168] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6- 7, hãy cho biết hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook