Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [112595] - [Loga.vn]

Yếu tố nào dưới đây không thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước lợ?

Câu 2 [86263] - [Loga.vn]

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là nơi có sự tương phản rõ rệt giữa sườn Đông và Tây Trường Sơn về:

Câu 3 [87357] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu vấn đề sau đây được đặt ra trong phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ?
1) Vấn đề thủy lợi.

2) Việc thay đổi cơ cấu cây trồng.

3) Bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các sông.

4) Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn.

Câu 4 [112652] - [Loga.vn]

Để ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được nhu cầu mới của đất nước cần:

Câu 5 [112908] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 6 [86861] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho sản lượng điện nước ta tăng nhanh?

Câu 7 [113006] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết ở đồng bằng sông Cửu Long không có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

Câu 8 [86515] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết từ năm 1995 đến năm 2007, sự chuyển dịch cơ cấu lao động đang làm việc theo khu vực kinh tế nào sau đây không đúng?

Câu 9 [87883] - [Loga.vn]

Tài nguyên du lịch nào sau đây ở nước ta thuộc về nhóm tài nguyên du lịch tự nhiên

Câu 10 [86348] - [Loga.vn]

Vùng thường xảy ra lũ quét là

Câu 11 [87997] - [Loga.vn]

“Thiên nhiên nước ta được phân làm 3 dải rõ rệt: vùng biển và thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển, vùng đồi núi”, đây là biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên theo:

Câu 12 [87724] - [Loga.vn]

Những khó khăn chủ yếu làm tăng chi phí xây dựng và bảo dưỡng mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta là

Câu 13 [86692] - [Loga.vn]

Chăn nuôi bò sữa đang phát triển mạnh ở

Câu 14 [87884] - [Loga.vn]

Các trung tâm du lịch lớn của nước ta gồm

Câu 15 [85328] - [Loga.vn]

Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta là

Câu 16 [101361] - [Loga.vn]

Đô thị nào sau đây không phải là đô thị trực thuộc trung ương?

Câu 17 [101410] - [Loga.vn]

Điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Câu 18 [87517] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết các cảng biển của nước ta tập trung chủ yếu ở ven biển của khu vực nào sau đây

Câu 19 [86512] - [Loga.vn]

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ

Câu 20 [112157] - [Loga.vn]

Đặc điểm khí hậu nổi bật của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ so với các vùng Tây Nguyên là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook