Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [101374] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu làm cho quá trình đô thị hóa hiện nay ở nước ta phát triển là

Câu 2 [101401] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến quốc lộ nào sau đây không kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 3 [109455] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC

CẤP PHÉP VÀO NƯỚC TA, NĂM 2015

Để thể hiện số dự án và tổng vốn đăng ký của nước ngoài được cấp phép vào nước ta năm 2015, theo bảng số liệu biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu 4 [87129] - [Loga.vn]

Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có các thế mạnh nào sau đây?

Câu 5 [87936] - [Loga.vn]

Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh tế trọng điểm là đều có

Câu 6 [101343] - [Loga.vn]

Ảnh hưởng lớn nhất của biển Đông đến khí hậu nước ta là

Câu 7 [112447] - [Loga.vn]

Đồng bằng Duyên hải miền Trung ít bị ngập úng hơn Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do:

Câu 8 [113046] - [Loga.vn]

Rừng cung cấp nhiều lâm sản và các dược liệu,... là ý nghĩa về mặt

Câu 9 [113014] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết đảo (quần đảo) nào sau đây ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sân bay nội địa?

Câu 10 [87002] - [Loga.vn]

Đây là các khu công nghiệp tập trung của nước ta xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam :

Câu 11 [86184] - [Loga.vn]

Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

Câu 12 [112452] - [Loga.vn]

Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mưa tập trung cường độ lớn kết hợp với triều cường là nguyên nhân gây ra hiện tượng nào dưới đây?

Câu 13 [87154] - [Loga.vn]

Hướng giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm nào sau đây ở Bắc Trung Bộ là chưa hợp lí

Câu 14 [112432] - [Loga.vn]

Giá trị kinh tế của tài nguyên sinh vật nước ta biểu hiện là nào dưới đây?

Câu 15 [112868] - [Loga.vn]

Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn là thế mạnh để vùng Đồng bằng sông Hồng

Câu 16 [87946] - [Loga.vn]

Vùng kinh tế trọng điểm mới được thành lập năm 2009 là

Câu 17 [112087] - [Loga.vn]

Vị trí địa lí nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi để

Câu 18 [101445] - [Loga.vn]

Phải đặt ra vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng Đồng bằng sông Hồng là vì?

Câu 19 [112559] - [Loga.vn]

Ở vùng Tây Nguyên chuyên các loại cây nhiệt đới như cà phê, cao su, điều,.. đã thể hiện:

Câu 20 [87720] - [Loga.vn]

Loại hình vận tải nào sau đây phát triển sẽ phát huy được thế mạnh của vị trí địa lý nước ta trong hội nhập quốc tế?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook