Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [86242] - [Loga.vn]

Tính chất mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta là do ảnh hưởng của yếu tố

Câu 2 [86754] - [Loga.vn]

Ở nước ta, vùng diễn ra tình trạng chặt phá rừng và cháy rừng nghiêm trọng nhất hiện nay là

Câu 3 [112422] - [Loga.vn]

Để hạn chế xói mòn trên đất dốc phải áp dụng tổng hợp biện pháp nào dưới đây?

Câu 4 [87723] - [Loga.vn]

Thành tựu của ngành Viễn thông nước ta về mặt khoa học công nghệ là

Câu 5 [86636] - [Loga.vn]

Hiện nay Việt Nam được xem là một thị trường đầu tư khá hấp dẫn đối với nước ngoài chủ yếu là do :

Câu 6 [86377] - [Loga.vn]

Nguyên nhân gây ngập úng trên diện rộng ở đồng bằng sông Cửu Long:

Câu 7 [112142] - [Loga.vn]

Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn là do:

Câu 8 [112902] - [Loga.vn]

Các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ là

Câu 9 [112079] - [Loga.vn]

Nước ta giàu có về tài nguyên khoáng sản là do:

Câu 10 [86529] - [Loga.vn]

Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta hiện nay là

Câu 11 [112477] - [Loga.vn]

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng nào dưới đây?

Câu 12 [112899] - [Loga.vn]

Quần đảo Hoàng Sa và Trường sa lần lượt thuộc tỉnh/thành phố nào?

Câu 13 [87337] - [Loga.vn]

Công nghiệp chế biến của Tây Nguyên đang được đẩy mạnh chủ yếu là nhờ

Câu 14 [87720] - [Loga.vn]

Loại hình vận tải nào sau đây phát triển sẽ phát huy được thế mạnh của vị trí địa lý nước ta trong hội nhập quốc tế?

Câu 15 [109398] - [Loga.vn]

Sự phân hóa lãnh thổ du lịch nước ta phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây?

Câu 16 [109434] - [Loga.vn]

Tại sao Đồng bằng sông Hồng có bình quân lương theo đầu người thấp?

Câu 17 [109211] - [Loga.vn]

Các trung tâm mưa ít và trung tâm mưa lớn ở nước ta được hình thành do

Câu 18 [112106] - [Loga.vn]

Những yếu tố nào của địa hình đồi núi tác động tạo nên sự phân hóa tự nhiên nước ta?

Câu 19 [109403] - [Loga.vn]

Nhân tố được coi là cơ sở để khai thác hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới như nước ta là

Câu 20 [109233] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ - NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 1990-2014

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook