Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [109410] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY

Đơn vị: nghìn ha

Cho biết vẽ biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng cây CN lâu năm và hàng năm năm 2014 là:

Câu 2 [101381] - [Loga.vn]

Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải

Câu 3 [87507] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là

Câu 4 [112101] - [Loga.vn]

Hai đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta là:

Câu 5 [87190] - [Loga.vn]

Hoạt động nào sau đây không có ý nghĩa lớn đối với việc làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 6 [112848] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

Câu 7 [112134] - [Loga.vn]

Quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có chung chủ quyền trên biển Đông với Việt Nam là:

Câu 8 [101376] - [Loga.vn]

Sau khi gia nhập WTO khu vực kinh tế nào tăng nhanh về tỉ trọng

Câu 9 [112431] - [Loga.vn]

Nguyên nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến vấn đề suy giảm tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện nay là

Câu 10 [112888] - [Loga.vn]

Đâu không đúng về ý nghĩa của vấn đề hình thành cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư ở vùng Bắc Trung Bộ?

Câu 11 [112409] - [Loga.vn]

Trở ngại lớn nhất về khí hậu trong việc sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:

Câu 12 [86665] - [Loga.vn]

Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ

Câu 13 [112988] - [Loga.vn]

Loại đất nào sau đây chiếm diện tích nhỏ nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Câu 14 [87512] - [Loga.vn]

Các bộ phận của vùng biển nước ta thứ tự từ đất liền ra biển như sau:

Câu 15 [86798] - [Loga.vn]

Các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ do

Câu 16 [112927] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất về mặt kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên là:

Câu 17 [101401] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến quốc lộ nào sau đây không kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 18 [101354] - [Loga.vn]

Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là

Câu 19 [86099] - [Loga.vn]

Thích hợp nhất đối với việc trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả là địa hình của:

Câu 20 [113039] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành, các vùng kinh tế trọng điểm xếp theo thứ tự có tỉ trọng khu vực II (công nghiệp – xây dựng) từ thấp đến cao như sau:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook