Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [86189] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết địa điểm nào sau đây có lượng mưa trung bình năm trên 2800mm/năm?

Câu 2 [112836] - [Loga.vn]

Khu vực có dân cư đông đúc các hoạt động nội thương phát triển mạnh do

Câu 3 [112867] - [Loga.vn]

Phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến, còn các ngành khác và dịch vụ gắn với yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa là định hướng nào của vùng Đồng bằng sông Hồng?

Câu 4 [87832] - [Loga.vn]

Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng:

Câu 5 [112509] - [Loga.vn]

Đâu là các đô thị có chức năng tổng hợp (kinh tế, chính trị, hành chính, văn hóa – giáo dục,…) ở nước ta?

Câu 6 [101375] - [Loga.vn]

Xu hướng chuyển dịch của cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta là

Câu 7 [112177] - [Loga.vn]

Tây Nguyên là khu vực có chế độ nước như thế nào?

Câu 8 [112777] - [Loga.vn]

Hướng phát triển chủ đạo của ngành bưu chính trong thời gian tới là

Câu 9 [86198] - [Loga.vn]

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp đến hoạt động

Câu 10 [112491] - [Loga.vn]

Nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp cao ở khu vực thành thị là do:

Câu 11 [112993] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long than bùn phân bố ở nơi nào sau đây?

Câu 12 [112114] - [Loga.vn]

Địa hình đồi núi có độ dốc lớn đã làm cho:

Câu 13 [112934] - [Loga.vn]

Vùng nào ở nước ta được mệnh danh là "kho vàng xanh" của nước ta hiện này?

Câu 14 [87930] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết, vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ lớn nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

Câu 15 [87822] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng?

Câu 16 [101356] - [Loga.vn]

Sự phân bố dân cư không hợp lí ảnh hưởng rất lớn đến việc

Câu 17 [112552] - [Loga.vn]

Yếu tố nào cho phép trồng trọt quanh năm, áp dụng các công thức luân canh, tăng vụ?

Câu 18 [112856] - [Loga.vn]

Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh nổi bật nhất cả nước về tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp nào?

Câu 19 [112972] - [Loga.vn]

Nhận định nào không phải tác động của công nghiệp dầu khí đến sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ?

Câu 20 [112587] - [Loga.vn]

Đặc điểm của chăn nuôi gia cầm ở nước ta hiện này là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook