Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [86359] - [Loga.vn]

Biện pháp tốt nhất để hạn chế lũ quét xảy ra là:

Câu 2 [86068] - [Loga.vn]

Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là:

Câu 3 [87946] - [Loga.vn]

Vùng kinh tế trọng điểm mới được thành lập năm 2009 là

Câu 4 [112097] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 -7, hãy cho biết sông Cả đã bồi đắp nên đồng bằng nào?

Câu 5 [112999] - [Loga.vn]

Khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện rõ nét tính chất:

Câu 6 [112775] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết sân bay Phú Bài thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây?

Câu 7 [86996] - [Loga.vn]

Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh miền núi của:

Câu 8 [112932] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Tây Nguyên, cửa khẩu Lệ Thanh thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu 9 [86188] - [Loga.vn]

Gió Tây khô nóng (gió Lào) là hiện tượng thời tiết đặc trưng nhất cho khu vực

Câu 10 [66530] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét nào đây là không đúng về dân số phân theo thành thị - nông thôn ở nước ta?

Câu 11 [86954] - [Loga.vn]

Công nghiệp chế biến chè phân bố chủ yếu ở

Câu 12 [112503] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị loại 1 của nước ta là:

Câu 13 [87833] - [Loga.vn]

Mô hình kinh tế đang phát triển mạnh đưa nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hàng hoá là:

Câu 14 [109235] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến tỉ lệ dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây là do

Câu 15 [86906] - [Loga.vn]

Đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta:

Câu 16 [87729] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của ngành giao thông vận tải?

Câu 17 [62753] - [Loga.vn]

: Cho biểu đồ: BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM Nhận xét nào dưới đây là đúng

Câu 18 [87509] - [Loga.vn]

Những định hướng chính đối với sản xuất lương thực của vùng đồng bằng sông Cửu Long

Câu 19 [112787] - [Loga.vn]

Khó khăn chủ yếu của mạng lưới đường sông nước ta là:

Câu 20 [87093] - [Loga.vn]

Loại đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Hồng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook