Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [112974] - [Loga.vn]

Giải pháp có ý nghĩa hàng đầu trong khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là:

Câu 2 [113051] - [Loga.vn]

Diện tích trồng rừng nước ta chủ yếu là

Câu 3 [112090] - [Loga.vn]

Địa hình của nước ta không có vùng nào dưới đây?

Câu 4 [87902] - [Loga.vn]

Hạn chế lớn nhất về các mặt hàng chế biến phục vụ xuất khẩu của nước ta là

Câu 5 [112474] - [Loga.vn]

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi nhằm:

Câu 6 [86197] - [Loga.vn]

Trong câu thơ: "Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông" (Truyện Kiều - Nguyễn Du), "Gió đông" ở đây là

Câu 7 [112920] - [Loga.vn]

Tỉnh/thành phố nào được mệnh danh “thủ phủ cà phê” của Việt Nam?

Câu 8 [101446] - [Loga.vn]

Phương hướng khai thác nguồn lợi hải sản vừa hiệu quả vừa góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển và thềm lục địa nước ta là

Câu 9 [86654] - [Loga.vn]

Thế mạnh của khu vực trung du và miền núi nước ta là:

Câu 10 [112926] - [Loga.vn]

Phát biểu nào không đúng với hoạt động khai thác và chế biến gỗ của Tây Nguyên?

Câu 11 [87929] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết các sân bay nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

Câu 12 [112781] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất để phát triển giao thông đường biển ở nước ta là

Câu 13 [112919] - [Loga.vn]

Cây công nghiệp nào dưới đây quan trọng số một ở vùng Tây Nguyên?

Câu 14 [109229] - [Loga.vn]

Tại sao tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao?

Câu 15 [101361] - [Loga.vn]

Đô thị nào sau đây không phải là đô thị trực thuộc trung ương?

Câu 16 [112126] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết Khu kinh tế biển Dung Quất thuộc tỉnh nào?

Câu 17 [112887] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

Câu 18 [87507] - [Loga.vn]

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là

Câu 19 [86896] - [Loga.vn]

Ở Nam Bộ, nổi lên các trung tâm công nghiệp lớn là

Câu 20 [113035] - [Loga.vn]

Đâu không phải thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook