Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [112647] - [Loga.vn]

Nguyên nhân cơ bản và quan trọng nhất khiến công nghiệp miền núi chưa phát triển là do:

Câu 2 [112083] - [Loga.vn]

Nước ta có hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang nên:

Câu 3 [112976] - [Loga.vn]

Nói về tiêu chí của vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, ý kiến nào dưới đây không đúng?

Câu 4 [112870] - [Loga.vn]

Vùng nào nước ta có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất?

Câu 5 [87117] - [Loga.vn]

Vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng là

Câu 6 [112536] - [Loga.vn]

Căn cứ vào biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm của Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 7 [86251] - [Loga.vn]

Khoáng sản nổi bật của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

Câu 8 [112852] - [Loga.vn]

Đàn lợn của Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển chủ yếu dựa vào:

Câu 9 [112434] - [Loga.vn]

Các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,… không khuyết khích phát triển du lịch sinh thái một cách ồ ạt là do

Câu 10 [87180] - [Loga.vn]

Hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Câu 11 [112995] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Âtlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?

Câu 12 [112991] - [Loga.vn]

Đất phèn của Đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở:

Câu 13 [113057] - [Loga.vn]

Hoạt động nào thuộc công nghiệp chế biến thủy hải sản nước ta?

Câu 14 [109449] - [Loga.vn]

Vì sao phải cải tạo đất mặn, đất phèn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long?

Câu 15 [87323] - [Loga.vn]

Tác động chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng là

Câu 16 [86707] - [Loga.vn]

Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở miền Trung là

Câu 17 [109447] - [Loga.vn]

Tại sao Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của nước ta?

Câu 18 [112640] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết ý nào đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

Câu 19 [112435] - [Loga.vn]

Để đảm bảo tốt nguồn tài nguyên cho sự phát triển bền vững lâu dài thì

Câu 20 [86566] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook