Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [112850] - [Loga.vn]

Nét đặc trưng về vị trí của Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

Câu 2 [86380] - [Loga.vn]

Ở nước ta, đâu là vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu?

Câu 3 [87355] - [Loga.vn]

Việc phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ góp phần

Câu 4 [112421] - [Loga.vn]

Đâu không phải vấn đề quan trọng trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta?

Câu 5 [109454] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam là:

Câu 6 [109235] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến tỉ lệ dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây là do

Câu 7 [87843] - [Loga.vn]

Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động :

Câu 8 [86225] - [Loga.vn]

Hệ sinh thái rừng đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là:

Câu 9 [112502] - [Loga.vn]

Căn cứ vào các tiêu chí nào để phân loại các đô thị ở nước ta hiện nay?

Câu 10 [86620] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp

(Đơn vị: %)

Biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là:

Câu 11 [109389] - [Loga.vn]

Trong những năm qua ngành vận tải đường biển của nước ta phát triển nhanh chủ yếu do:

Câu 12 [112655] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí có công suất trên 1000 MW của nước ta hiện nay là:

Câu 13 [112080] - [Loga.vn]

Nước ta có thuận lợi rất lớn để xây dựng đường hàng hải và hàng không quốc tế là do:

Câu 14 [87132] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường nào nối trung tâm công nghiệp Vinh với cửa khẩu Nậm Cắn?

Câu 15 [112426] - [Loga.vn]

Về khía cạnh môi trường, rừng không có vai trò nào dưới đây?

Câu 16 [86690] - [Loga.vn]

Nguyên nhân nào sau đây làm cho cây công nghiệp lâu năm ở nước ta có vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?

Câu 17 [87036] - [Loga.vn]

Trung du và miền núi Bắc Bộ không tiếp giáp với vùng/ quốc gia nào sau đây?

Câu 18 [87192] - [Loga.vn]

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, trong đó chủ yếu là do

Câu 19 [112651] - [Loga.vn]

Công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển chủ yếu dựa trên thế mạnh nào sau đây?

Câu 20 [86906] - [Loga.vn]

Đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook