Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
2 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [87129] - [Loga.vn]

Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có các thế mạnh nào sau đây?

Câu 2 [112743] - [Loga.vn]

Khu công nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?

Câu 3 [112142] - [Loga.vn]

Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn là do:

Câu 4 [113058] - [Loga.vn]

Căn cứ vào bản đồ công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô rất lớn?

Câu 5 [86302] - [Loga.vn]

Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là

Câu 6 [112181] - [Loga.vn]

Do hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang nên thiên nhiên nước ta:

Câu 7 [112405] - [Loga.vn]

Biểu hiện đúng với khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:

Câu 8 [86537] - [Loga.vn]

Các đô thị thời Pháp thuộc có chức năng chủ yếu là:

Câu 9 [86190] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào?

Câu 10 [109450] - [Loga.vn]

Vì sao phải “sống chung với lũ” ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Câu 11 [113021] - [Loga.vn]

Để đảm bảo việc khai thác hợp lí, có hiệu quả đối với các nguồn tài nguyên biển và hải đảo thì các nguồn tài nguyên biển và hải đảo nước ta phải

Câu 12 [86406] - [Loga.vn]

Hiện nay, dân số nước ta có tỉ suất sinh tương đối thấp là do

Câu 13 [87818] - [Loga.vn]

Vùng tập trung số lượng trang trại nhiều nhất nước ta là:

Câu 14 [112391] - [Loga.vn]

Thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc có sự khác nhau là do

Câu 15 [112073] - [Loga.vn]

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh nào của nước ta giáp biển?

Câu 16 [113139] - [Loga.vn]

Dựa vào bản đồ công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, giá trị sản xuất công nghệp chế biến lương thực thực phẩm năm 2005 so với năm 2000, gấp

Câu 17 [87828] - [Loga.vn]

Chuyên môn hóa cây chè ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào thế mạnh về

Câu 18 [112437] - [Loga.vn]

Bão ở nước ta tập trung nhiều nhất vào tháng nào?

Câu 19 [112483] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 15, cho biết cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng nào dưới đây?

Câu 20 [87939] - [Loga.vn]

Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook