Chi tiết đề thi

Tiếng Anh 9Bài 6

thanhdzpr00
2 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
3
4 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [43770] - [Loga.vn]

My boyfriend was ___ (serious) hurt in the accident last night.

Câu 2 [42026] - [Loga.vn]

____ (Thanh/come) tonight ?

Câu 3 [42462] - [Loga.vn]

Why is your dog looking at me ___ (angry) ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook