Chi tiết đề thi

Tiếng Nam Quốc

vietnguyenngoc1994
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [103691] - [Loga.vn]

Những dấu tích đầu tiên của Người tinh khôn giai đoạn đầu được tìm thấy ở đâu trên đất nước Việt Nam?

Câu 2 [106037] - [Loga.vn]

Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ đã tác động như thế nào đến cuộc sống của nhân dân ta?

Câu 3 [103623] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây cho thấy sự phát triển về đời sống của người tinh khôn so với người tối cổ?

Câu 4 [107236] - [Loga.vn]

Vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến?

Câu 5 [107664] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

Câu 6 [103633] - [Loga.vn]

Trong cơ cấu xã hội phương Đông không bao gồm lực lượng nào sau đây?

Câu 7 [104746] - [Loga.vn]

Việc đúc một số đồ dùng bằng đồng hay làm một bình đất nung có gì khác biệt so với làm một công cụ đá?

Câu 8 [103657] - [Loga.vn]

Đâu không phải là điều kiện để văn hóa phương Tây đạt tới trình độ khái quát hóa cao hơn so với phương Đông?

Câu 9 [107633] - [Loga.vn]

“Một xin rửa sách nước thù

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ hùng

Ba kêu oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”

(Thiên Nam ngữ lục)

Bốn câu thơ trên là lời thề xuất binh trong cuộc khởi nghĩa nào?

Câu 10 [103640] - [Loga.vn]

Cuộc đấu tranh nào là minh chứng điển hình về sự phản kháng của nô lệ đối với chủ nô ở các quốc gia cổ đại phương Tây?

Câu 11 [104753] - [Loga.vn]

Thuật luyện kim được phát minh không mang ý nghĩa nào sau đây?

Câu 12 [103645] - [Loga.vn]

Đặc trưng cơ bản của xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Tây là

Câu 13 [104079] - [Loga.vn]

Đâu không phải là điểm khác nhau giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn?

Câu 14 [103620] - [Loga.vn]

Người tối cổ không mang đặc điểm nào sau đây?

Câu 15 [106071] - [Loga.vn]

Chính sách cai trị cấp huyện của các triều đại phong kiến phương Bắc từ thế kỉ I đến VI có điểm gì khác so với thời kì trước?

Câu 16 [103648] - [Loga.vn]

Sự khác biệt cơ bản giữa chế độ nô lệ ở các quốc gia cổ đại phương Đông so với các quốc gia cổ đại phương Tây là

Câu 17 [103649] - [Loga.vn]

Chữ viết đầu tiên xuất hiện ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

Câu 18 [104093] - [Loga.vn]

Xã hội Văn Lang không mang đặc điểm nào sau đây?

Câu 19 [104741] - [Loga.vn]

Sau khi lên ngôi, vua Hùng đặt tên nước là gì? Chia nước làm bao nhiêu bộ?

Câu 20 [103710] - [Loga.vn]

Đâu là điểm mới trong việc chế tác công cụ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook