Chi tiết đề thi

Tiếng Việt Nam

vietnguyenngoc1994
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [104083] - [Loga.vn]

Thời Văn Lang, nước ta được phân chia thành bao nhiêu bộ?

Câu 2 [103663] - [Loga.vn]

Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở khu vực nào trên thế giới?

Câu 3 [103619] - [Loga.vn]

Theo quan điểm của Đác-uyn, loài người tiến hóa từ

Câu 4 [103620] - [Loga.vn]

Người tối cổ không mang đặc điểm nào sau đây?

Câu 5 [103631] - [Loga.vn]

Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông lại được hình thành ở lưu vực các sông lớn?

Câu 6 [107238] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khách quan đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Lương là gì?

Câu 7 [107617] - [Loga.vn]

Vì sao các cuộc nổi dậy của nhân dân Nhật Nam và Tượng Lâm lại được nhân dân Giao Châu ủng hộ?

Câu 8 [104089] - [Loga.vn]

Anh (chị) có nhận xét gì về các loại vũ khí sử dụng trong truyền thuyết Thánh Gióng?

Câu 9 [106061] - [Loga.vn]

Điền từ thích hợp để hoàn chỉnh đoạn tư liệu sau:

“Sử nhà Đông Hán cũng phải thừa nhận: Ở đất Giao Chỉ… thứ sử trước sau phần lớn (1), trên thì bợ đỡ kẻ quyền quý, dưới thì thu vét của cải của (2), cho đến khi (3) xin đổi về nước”.

(SGK Lịch sử 7, trang 53)

Câu 10 [107625] - [Loga.vn]

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào đã đưa tới sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân?

Câu 11 [103608] - [Loga.vn]

Các dân tộc trên thế giới có mấy cách làm lịch chính?

Câu 12 [103606] - [Loga.vn]

Một trong những nguyên tắc cơ bản quan trọng để tạo ra trình tự phát triển của lịch sử là gì?

Câu 13 [104282] - [Loga.vn]

Sự ra đời của nhà nước Âu Lạc khẳng định truyền thống gì của dân tộc Việt Nam trong buổi đầu dựng nước?

Câu 14 [104094] - [Loga.vn]

Phương tiện đi lại chủ yếu giữa các làng, chạ của cư dân Văn Lang là

Câu 15 [104066] - [Loga.vn]

Tại sao người Việt cổ lại sống tập trung trong các chiềng, chạ?

Câu 16 [103740] - [Loga.vn]

Một trong những điểm tiến bộ trong sinh hoạt của cư dân Phùng Nguyên – Hoa Lộc so với cư dân Hòa Bình – Bắc Sơn là

Câu 17 [107668] - [Loga.vn]

Tại sao Ngô Quyền lại chủ trương xây dựng trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng?

Câu 18 [106039] - [Loga.vn]

Nhà Hán đưa người Hán sang Giao Châu là biểu hiện của chính sách gì?

Câu 19 [103715] - [Loga.vn]

Chế độ thị tộc mẫu hệ không mang đặc điểm nào sau đây?

Câu 20 [103696] - [Loga.vn]

Sự phát triển của công cụ lao động thời nguyên thủy không mang lại kết quả nào sau đây?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook