Chi tiết đề thi

tình yêu và lối thoát

153088605979313
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38928] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{4} \right)V\] vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là \[i={{I}_{0}}\cos \left( \omega t+\varphi \right)\] . Giá trị của φ bằng:

Câu 2 [46342] - [Loga.vn]

Trong đồ thị ở hình bên, đường hình sin (1) biểu diễn hiệu điện thế ở hai đầu một hộp kín X chứa hai phần tử trong số các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Còn đường hình sin (2) biểu diễn cường độ dòng điện qua hộp kín X đó. Hộp X chứa  

Câu 3 [32255] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 90 $c{{m}^{2}}$  gồm 500 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định Δ trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 0,5 T. Biết Δ nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với \[\overrightarrow{B}\]. Suất điện động hiệu dụng trong khung xấp xỉ bằng:

Câu 4 [45846] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng là 40 Ω. Công suất truyền đi là 196 kW với hiệu suất truyền tải là 98%. Điện áp ở hai đầu đường dây tải có giá trị nhỏ nhất vào khoảng

Câu 5 [47150] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài L. Thời điểm ban đầu gia tốc của vật có giá trị cực tiểu. Thời điểm t vật có li độ 3 cm, thời điểm 3t vật có li độ ‒8,25 cm. Giá trị L là

Câu 6 [52847] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 40 Ω, tụ điện có và cuộn dây thuần cảm có mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:

Câu 7 [42460] - [Loga.vn]

Điện áp xoay chiều giữa 2 đầu mạch điện và dòng điện trong mạch có biểu thức là: \[U=100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)V,\,i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\,A\]. Công suất tiêu thụ của mạch là :

Câu 8 [47821] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch AB (gồm một điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp theo thứ tự đó) một điện áp xoay chiều \[u=160\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{7\pi }{12})\operatorname{V}\]. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm $U_L$ đạt giá trị cực đại bằng 200 V thì biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và C khi đó là

Câu 9 [56736] - [Loga.vn]

Trên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có tụ điện C, giữa M và N có một cuộn dây, giữa N và B chỉ có điện trở thuần R. Khi đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có biểu thức \[u=250\cos \left( \omega t+\varphi  \right)\text{ }\left( V \right)\] thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB gấp đôi công suất tiêu thụ của đoạn AN. Biết điện áp \[{{u}_{AN}}\] và điện áp \[{{u}_{MB}}\] có cùng giá trị hiệu dụng nhưng vuông pha với nhau. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M, N bằng

Câu 10 [47819] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số (f) thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nốitiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C ($U_C$) và bình phương hệ số công suất (co$c^2$φ)của đoạn mạch theo giá trị tần số f. Giá trị $f_1$ để $U_C$ đạt giá trị cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook