Chi tiết đề thi

Toán 12 lần 1

hoangtandatqn23
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64123] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=2{{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3.$ Tính diện tích S của tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Câu 2 [27718] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Tính giá trị của biểu thức $P=a+2b+3c$ 

Câu 3 [1899] - [Loga.vn]

Đường thẳng \[y=-3x+1\] cắt đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-1\] tại điểm duy nhất có tọa độ $({{x}_{0}};{{y}_{0}})$. Chọn câu trả lời sai trong các câu dưới đây:

Câu 4 [48282] - [Loga.vn]

Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

Câu 5 [530] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có đồ thị như hình bên. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.


Câu 6 [31449] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{ax-4}{x+b}\] có đồ thị \[\left( C \right).\] Đồ thị \[\left( C \right)\] nhận đường thẳng \[x=2\] làm tiệm cận đứng và \[\left( C \right).\] đi qua điểm \[A\left( 4;2 \right)\]. Tính giá trị của biểu thức \[P=a+b.\]

Câu 7 [15715] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\left( x+1 \right)\left( {{x}^{2}}-2 \right)$ có đồ thị $\left( C \right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Câu 8 [35529] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có \[f'\left( x \right)=\left( 2x-1 \right){{x}^{2}}{{\left( 1-x \right)}^{2}}.\] Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 9 [29947] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-6}{{{x}^{2}}-4x+3}.$ Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 10 [28923] - [Loga.vn]

Gọi \[M,m\] lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2\] trên đoạn \[\left[ -1;2 \right].\] Tìm tổng bình phương của M và m.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook