Chi tiết đề thi

toán học 121212

phamquocan0803
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [6864] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{3x-1}{-2+x}.$ Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 2 [804] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$ tại điểm có hoành độ bằng 3 là:

Câu 3 [29339] - [Loga.vn]

Các khoảng đồng biến của hàm số \[y={{x}^{4}}-8{{x}^{2}}-4\] là: 

Câu 4 [3991] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=c\text{o}{{\text{s}}^{2}}x+\operatorname{s}\text{inx}+1$ bằng:

Câu 5 [41103] - [Loga.vn]

Số giao điểm của đường cong $y={{x}^{3}}-2{{x}^{3}}+2x+1$ và đường thẳng $y=1-x$ bằng:

Câu 6 [26489] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm của đường thẳng $y=1-2x$ với đồ thị $\left( C \right)$ của hàm số $y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-4x+4.$ 

Câu 7 [20434] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX > MY > MZ). Đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp chứa X, Y và 0,16 mol Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 101,04 gam hai muối của alanin và valin. Biết nX < nY, Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

Câu 8 [26108] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\]có bảng xét dấu đạo hàm như sau :

       

        Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 9 [29810] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x+3}$ cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B. Tính diện tích S của tam giác OAB .

Câu 10 [31760] - [Loga.vn]

Hình bên là đồ thị của hàm số nào ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook