Chi tiết đề thi

Tổng hợp Lý 12 chương 1 2 3

ctvloga391
8 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
26
32 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61010] - [Loga.vn]


Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; UR; UL và UC là điện áp hiệu dụng hai đầu R,L và Điều nào sau đây không thể xảy ra

Câu 2 [60663] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở $R=25\Omega $trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q= 6000J. Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều là 

Câu 3 [60660] - [Loga.vn]

Khung dây gồm N vòng quay đều quanh trục vuông góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ B với tốc độ góc w và tại thời điểm ban đầu pháp tuyến khung dây tạo véc tơ cảm ứng từ góc a0 . Suất điện động cực đại của khung dây

Câu 4 [60659] - [Loga.vn]

Cảm giác về âm phị thuộc những yếu tố nào?

Câu 5 [60655] - [Loga.vn]

Một nam châm điện dùng dòng điện xoay chiều có chu kì 62,5 (ms) . Nam châm tác dụng lên một lá thép mỏng làm cho lá thép dao động điều hòa và tạo ra sóng âm. Sóng âm do nó phát ra truyền trong không khí là :

Câu 6 [60649] - [Loga.vn]

Ngưỡng đau của tai người là 10 W/m2. Giả sử có một nguồn âm có kích thước nhỏ S đặt cách tai

5m, phát âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ âm; lấy π = 3,14. Để âm do nguồn phát ra

làm đau tai thì công suất tối thiểu của nguồn âm là

Câu 7 [60636] - [Loga.vn]

Người ta tạo ra sóng dừng trên một sợi dây với bước sóng 50cm. Khoảng cách nút sóng và bụng

sóng liền kề là

Câu 8 [60635] - [Loga.vn]

Sóng dừng trên dây đàn hồi tạo bởi âm thoa điện có gắn nam châm điện, biết dòng điện xoay chiều có tần số ℓà f, biên độ dao động của đầu gắn với âm thoa ℓà Trong các nhận xét sau đây nhận xét nào sai?

Câu 9 [60634] - [Loga.vn]

Khi sóng cơ truyền trên sợi dây bị phản xạ tại đầu cố định

Câu 10 [60633] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên

đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu ?

Câu 11 [60628] - [Loga.vn]

Thực hiện giao thoa sóng cơ với 2 nguồn kết hợp S1 và S2 cùng pha với bước sóng 12cm , biên độ

lần lượt là 2mm và 2mm. Điểm M cách S1 một đoạn d1 và cách S2 một đoạn d2 sẽ có biên độ 4mm thì hiệu d2 - d1 nhận giá trị nào?

Câu 12 [60618] - [Loga.vn]

Vận tốc truyền của sóng trong môi trường phụ thuộcvào yếu tố nào sau đây:

Câu 13 [60608] - [Loga.vn]

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 120cm và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Câu 14 [60524] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học có bước sóng l truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết MN=d.

 

Độ lệch pha $\Delta \varphi $. của dao động tại hai điểm M và N là

 

 

 

 

Câu 15 [60501] - [Loga.vn]

Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi:

Câu 16 [60495] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo có k= 125N/m và m= 250gam chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức. Lấy p 2 = 10 .

Để xảy ra cộng hưởng thì chu kì của ngoại lực:

Câu 17 [60488] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm,

nhưng vuông pha nhau. Biên độ dao động tổng hợp bằng

Câu 18 [60483] - [Loga.vn]

Xét dao động tổng hợp của hai dao động hợp thành có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp

không phụ thuộc

Câu 19 [60474] - [Loga.vn]

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình:${{X}_{1}}=5\cos (3\pi t+\frac{\pi }{6})$ ${{X}_{2}}=5\cos (3\pi t+\frac{\pi }{2})$ .Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

Câu 20 [60437] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai về con ℓắc đơn dao động điều hòa.

Câu 21 [59230] - [Loga.vn]

Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều dài của con lắc và chu kì dao động T của nó là

Câu 22 [59227] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa

Câu 23 [59225] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật m treo vào lò xo độ cứng k ở nơi có g= 10m/s2. Biết khi cân bằng lò xo biến

dạng 6cm. Tần số dao động con lắc có giá trị gần nhất ?

Câu 24 [59220] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật m =250gam treo vào lò xo độ cứng k dao động điều hòa với phương trình

x =  . Lực gây ra dao động cực đại có giá trị gần nhất ?

 

Câu 25 [59216] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện dao động điều hòa trong thời gian 2 phút vật thực hiện được 120 dao động. Chu kì dao động là

Câu 26 [59208] - [Loga.vn]

 Một vật thực hiện dao động điều hòa biên độ 10cm. Độ dài quỹ đạo chuyển động của vật là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook